Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

På selve 200 års dagen inviterte Riksarkivet til jubileumsfeiring og Norsk Arkivråd fikk gleden av å være representert.
Norsk Arkivråd deltok i år på Difis årvisse brukerråd for fellesløsningene i offentlig sektor. Det skjer mye på området, og det meste er relevant for flertallet av medlemmene våre. Vi er del av en rask utvikling og digitalisering der mye settes i verk på en gang, og må både sette oss inn i de nye løsningene og ikke minst i hvordan de påvirker oss i arkivdanningen og det daglige arbeidet. NA har i møter med Difi presisert viktigheten av å tenke dokumentasjons- og informasjonsforvaltning når en diskuterer digitalisering og fellesløsninger.
Våre innspill retter seg hovedsakelig til utredningens kapittel 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi foreslår blant annet at de generelle kravene til behandling og langtidslagring av bevaringsverdig dokumentasjon gis en tydeligere forankring i lovteksten ved en referanse til arkivloven.
Melding til Stortinget om IKT-sikkerhet ble lagt frem i dag. Meldingen omtaler også skylagring og Kulturdepartementets høring om ny arkivforskrift, se side 80. Muligheten for å etablere en skyløsning med høyt sikkerhetsnivå vurderes også. Et viktig formål er å vurdere hvordan sentrale myndigheter med særskilte sikkerhetsbehov også kan utnytte de effektiviseringsmulighetene som skytjenester gir. NSM og Difi gjennomfører vurderingen.
NAs leder, Marianne Høiklev Tengs, har i dag et innlegg i Klassekampen der Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning kommenteres.
Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA), som har deltatt på ICA-møter, og holdt kurs for statsansatte arkivmedarbeidere i Tanzania.
Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA), søker etter ny generalsekretær. Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) deltar i rekrutteringsprosessen i kraft av sitt verv som president i SPA.
Det foreslås en økning på 4 mill. kroner i bevilgningen til Kulturdepartementet, blant annet til arbeidet med revisjon av arkivloven.