Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

NA er invitert til møte med arkivlovutvalget torsdag 15. februar. Vi skal også levere skriftlig innspill til utvalget, og i den forbindelse har vi holdt medlemsmøter i alle våre regioner der vi ba medlemmene om innspill vi kan ta med oss til lovutvalget.
Årets generalforsamling går av stabelen 21. mars kl. 14.30 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2018!
Svar fra Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Forvaltning i Arkivverket, på Norsk Arkivråd sitt innlegg fra 1.02.18
Under vårt seminar «Offentlighet og innsyn» tirsdag 30/1-2018 holdt avdelingsdirektør Espen Sjøvoll fra Arkivverkets forvaltningsavdeling et innlegg med nettopp «Offentlighet og innsyn» som tittel og tema. Et par av synspunktene han kom med mener vi i Norsk Arkivråd er egnet for diskusjon.
Norsk Arkivråds stipend- og læremiddelkomiteen har utarbeidet nye statutter for Norsk Arkivråds stipendordning. Det kan nå søkes om midler i tre kategorier: - Medlemsstipend - Studiestipend - Forsknings og Utviklingsmidler Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år. Søkere må ha vært medlem i Norsk Arkivråd minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.
Arkivverket holdt 29. januar "Åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen".
NA mener at KMD foretar en grundig drøfting på disse områdene, men påpeker at de arkivmessige sidene av saken nesten er fraværende.
Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.