Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                       Motta informasjon fra oss

I februar sendte NA brev til digitaliseringsministeren. En slik post har vi ønsket oss en stund og vi har forventninger både til hva en digitaliseringsminister bør ha i sitt mandat og hva en da kan utrette. I brevet henviste vi også til vårt innspill til ny digitaliseringsstrategi, sendt KMD i slutten av desember. Brevet og innspillet:
Årets generalforsamling går av stabelen 8. april kl. 17.00 på Oslo Kongressenter (registrering fra 16.30).
Det ble i dag kjent at arkivlovutvalget har fått utsatt leveringsfrist. Fram mot den 2. april forbereder vi oss med å se oss litt tilbake. Oppsummere det vi har gjort, se gjennom en gang til for å se om vi har endret syn på noe eller kanskje fått noen nye hjertesaker? Og ikke minst planlegger vi hvordan vi skal følge opp utvalgets rapport både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.
Section of Professional Associations (SPA), seksjonen for arkivorganisasjoner, i International Council on Archives (ICA), skal for andre gang arrangere en arkivfilmfestival. Festivalen vil gå av stabelen under den årlige ICA-konferansen høsten 2019. Har dere laget film om arkiv eller arkivarer? Det...
NA har fått en henvendelse fra den Catalonske arkivorganisasjonen, Associació d'Arxivers - Gestors Documentals de Catalunya. De arrangerer 10-dagers camp om digitalt arkiv i april og ønsker å invitere norske kandidater til deltakelse.
26.-28. mars arrangeres AIIMs konferanse Intelligent Information Management i San Diego. NA ved nestleder Vilde Ronge sendt innspill til AIIMs call for speakers, og i desember fikk vi den gledelige beskjeden om at innlegget er antatt!
Arkivene er oss. Det er våre liv. Det er vår historie. Det er vår fremtid. - Dere må ikke glemme at arkiv også i høyeste grad er politikk. Hvem eier arkivene? Hva tar vi vare på? Hvem får tilgang? Med disse ordene ønsket Esther Olembe, nasjonalarkivaren i Kamerun, oss velkommen til hovedstyremøte i International Council on Archiv søndag 25. november
Styreleder Anja Jergel Vestvold fikk på Arkivverkets "Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark)" 20 minutter til å presentere Norsk Arkivråds syn på Menon Economics evaluering av Noark-standarden.