Gladnyhet for Norsk Arkivråd!

For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet. Midlene skal i sin helhet brukes til å drive kompetansehevende arbeid blant medlemmene - innen blant annet digitalisering i dokumentasjon- og arkivforvaltning, praktisk tilnærming til kommunereform, samt internkontrollrutiner for dokumentasjon og arkiv, og tjenesteavtaler innen funksjonen.