Kutt i bevilgningene til bygging av sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i Rana.

Høyre, Frp, Venstre og Krf har i sin avtale om statsbudsjett for 2018 kuttet 30 millioner i prosjektet til nye bygg for Nasjonalbiblioteket og Arkivverket i Mo i Rana. Faseforskyvning betyr at resten av midlene kommer seinere.