Reisebrev fra ICA Congress i Seoul 2016

International Council on Archives (ICA) avholdt i begynnelsen av september en konferanse i Seoul, Sør-Korea. Mottoet for konferansen var «Archives, Friendship and Harmony». Nesten 260 foredragsholdere fra 58 land ga et stort mangfold! Neste års ICA-møte finner sted i Mexico City og gir nye muligheter for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av landegrenser.

Norsk Arkivråd har mottatt reisebrev fra tre deltakere.

Reisebrevet fra styreleder i NA, Marianne Høiklev Tengs, finner dere også i Arkivråd nr 3/2016. Reisebrevene fra Vilde Ronge, som er nyvalgt president for Section of Professional Associations (SPA) og Geir Magnus Walderhaug, som har vært leder for Section of Archival Education and Training (SAE), finner dere nedenfor. 

 

Reisebrev fra Marianne Høiklev Tengs.

Reisebrev fra Vilde Ronge.

Reisebrev fra Geir Magnus Walderhaug.