Regjeringen har besluttet at det skal bygges et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.

Arkivloven § 9 - Justisdepartementet har gjort en vurdering av ansvaret for pasientjournalene i et tilfelle der en kommunalt ansatt lege har gått over i privat legevirksomhet.

Kulturdepartementet skal utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har invitert representanter for arkivsektoren til en innspillskonferanse. Norsk Arkivråd holdt innlegg.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Justisdepartementet har fremmet en lovproposisjon om endringer i offentleglova. Det foreslås to endringer.

Papirene til Norsk Arkivråds generalforsamling i Tromsø 4. mai er nå publisert.

Årets generalforsamling avholdes i forbindelse med Det 5. norsk arkivmøtet på Radisson Blu Hotell i Tromsø.

I forbindelse med Kulturdepartementets igangsettelse med en stortingsmelding om arkivfeltet har Norsk Arkivråd og LLP skrevet et brev til Kulturdepartementet der begge organisasjoner tilbyr seg å stille opp som kilder til kunnskap om det som foregår av utviklingsarbeid i norske arkiver.

FAD har bestilt en rapport om felles IKT-utvikling i kommunene, og den konkluderer ikke uventet med at det finnes store gevinstmuligheter ved å øke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune.

Sider