Arkiv under modernisering

wordcloud3.jpg

20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm (Vi beklager feil dato i tidligere utsendelse, riktig dato er 20. - 21. mars.)

Norsk Arkivråd har gleden av å invitere til seminaret "Arkiv under modernisering", tirsdag 20. og onsdag 21. mars 2018 i Lillestrøm.

Hovedtema på seminaret vil være Arkivlovutvalget, de nye arkivforskriftene (ny arkivforskrift og riksarkivarens forskrift) og Forvaltningslovutvalget. Videre skal du også få innputt om digitalisering, effektivisering og automatisering. I tillegg vil det bli noen lettere innslag og underholdning.

Etter første seminardag inviterer vi til felles middag, som er inkludert i seminaravgiften. Etter andre seminardag er alle seminardeltakerne invitert til å delta på vår generalforsamling!

Velkommen!

 

NAs innspill til Arkivlovutvalget, og om utvalgets arbeid
I februar skal vi møte utvalget for å legge fram våre innspill. Vi presenterer innspillene og forteller om møtet med utvalget, /v Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd. I tillegg skal vi belyse utvalgets arbeid fra ulike synspunkter gjennom flere ulike innledere.

Forskriftene
Ny forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften) og Riksarkivarens forskrift trådte begge i kraft fra 1.1.2018. Både en statlig virksomhet og en kommune vil presentere sitt arbeid med innføring av forskriftene.

Forvaltningslovutvalget
Arkivlovutvalget skal ifølge sitt mandat «etablere en god dialog med forvaltningslovutvalget om håndtering av sammenfallende problemstillinger og overlappende spørsmål slik at forslagene til reguleringer er koordinert og tilstrekkelig samordnet.» Vi skal følge opp dette fra ulike synspunkter.

Digitalisering i Skedsmo kommune
Skedsmo kommune har de siste årene ansatt en rekke digitaliseringsagenter i tillegg til andre dedikerte ressurser innenfor digitalisering. Hvilke mål har Skedsmo kommune med digitalisering og hvordan er arbeidet organisert? Skedsmo kommune er også midt i en prosess med bygging av Lillestrøm kommune sammen med kommunene Fet og Sørum. Hvilken rolle spiller digitalisering i dette prosjektet? v/Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune

Prosjekt Digitale Asker 2020
Forventninger til digitalisering og innovasjon i lys av kommunereformen. Hvordan bruke et omfattende byggeprosjekt til å forberede en god struktur for informasjonsforvaltning. v/ Ragnar Husum, prosjektleder i Asker kommune

Trusting in the archives. The work of the Hillsborough Independent Panel 2010-12
The importance of Archives and Archivists in establishing the truth about the Hillsborough Football Disaster in which 96 people died: the story from 1989 until today. v/Sarah Tyacke, Hillsborough Independent Panel

eInnsyn og eFormidling - lykkes vi? Ja, i hvert fall til slutt!
Per Ivar Hammershaug, leder for Arkiv- og dokumentforvaltning i Difi, viser hvordan Difi har forberedt seg på eInnsyn. Som forvalter av den statlige delen av løsningen og leverandør av elæring om offentlighetsloven, er de nesten forpliktet til å være best i statsklassen på fulltekstpublisering og etterlevelse av offentlighetsloven! Difi har ansvarliggjort saksbehandlere og ledere – det er deres ansvar å vurdere om et dokument ikke skal fulltekstpubliseres. Arkiv- og dokumentforvaltningens rolle er å kvalitetssikre saksbehandler og leders vurderinger og hindre at opplysninger nevnt i offentlegforskrifta § 7 blir publisert. Hva skulle til for å få dette til? Per Ivar deler erfaringer med oss. eFormidling er neste store prosjekt for seksjonen, men er det noen i andre enden som vi kan sende til? Hva skal til for å lykkes med eFormidling. Kan vi endelig ta kverken på e-posten?

Digitalisering av arbeidsavtalen – fra 30 til 5 steg
Bærum kommune har implementert løsning for digital arbeidsavtale. I foredraget vil du få høre om erfaringer fra gjennomføring av prosjektet, hvilke gevinster som er oppnådd, og tanker om videre utvikling av løsningen. v/Gunn Sværen, rådgiver i Bærum kommune

Brukerorientert arkivtilsyn
Arkivverket har hatt som mål å utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Prosjektet ble igangsatt av den nye seksjonen for dokumentasjonsforvaltning etter omorganiseringen av Arkivverket. «Arkivverket fører tilsyn med all offentlig forvaltning. Målet med dette er å få til en mye bedre måte å jobbe med tilsyn på, der vi i langt større grad skal sette brukeren i sentrum.» (Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for Forvaltning i Arkivverket).
Geir Ivar Tungesvik fra Arkivverket skal fortelle om denne nye tilsynsordningen. I tillegg skal Trond-Viggo Bjerke, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, fortelle om deres erfaringer med tilsyn etter ny metodikk.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial. Møtepapirene vil etter hvert bli lagt ut på denne siden.

 

I tillegg jobber vi med flere andre interessante innlegg. Programmet vil oppdateres fortløpende.
 

Program (oppdateres fortløpende):

Tirsdag 20. mars
Registrering fra kl. 9:00

10:00   Velkommen
             NA presenterer sine innspill til Arkivlovutvalget /v Marianne Høiklev Tengs,
             styreleder i Norsk Arkivråd
11:30   Lunsj
            Digitalisering i Skedsmo kommune v/Torbjørn Pedersen,
             digitaliseringsdirektør, Skedsmo kommune
            Prosjekt Digitale Asker 2020 v/ Ragnar Husum, prosjektleder Asker
             kommune
            Trusting in the archives. The work of the Hillsborough Independent Panel
             2010-12 v/ Sarah Tyacke, Hillsborough Independent Panel
16:45  Seminarslutt

19:00  Middag

Onsdag 21. mars
09:00   Seminarstart
            eInnsyn og eFormidling - lykkes vi? Ja, i hvert fall til slutt! v/Per Ivar
            Hammershaug, leder for Arkiv- og dokumentforvaltning i Difi
            Automatisering i dokumentasjonsforvaltningen v/Kristine Brorson, Sopra
            Steria
            Digitalisering av arbeidsavtaler v/Gunn Sværen, rådgiver i Bærum kommune
11:30   Lunsj
            Brukerorienterte arkivtilsyn v/Geir Ivar Tungesvik, Arkivverket
            Erfaringer med Brukerorienterte arkivtilsyn v/Trond-Viggo Bjerke,
            avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet
14:00   Seminarslutt

14:00   Innsjekk til generalforsamling
14:30   Generalforsamling
16:30   Vel hjem

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.