Arkivansvarlig - Norconsult

Er du vår nye Arkivansvarlig?

Er du strukturert, god på samhandling og har erfaring med fremtidsrettet arkiv? Da kan du være vår nye arkivansvarlig!
Arkivansvarlig i Norconsult AS skal ha ansvar for våre arkiver fra oppdragsvirksomheten, brukerstøtte og arkivfaglig rådgivning. Du vil være med på å utvikle en ny, spennende stilling i en stor og kompleks virksomhet.

Norconsults arkiver er både digitale, flere lokale fysiske arkiver og et omfattende fjernarkiv. Selskapet er i prosess med anskaffelse av nytt dokumenthåndteringssystem (ECM) for oppdragene. Dette systemet vil ha grensesnitt mot våre arkiver utover oppdragenes varighet.

Stillingen inngår i Norconsults avdeling Styringssystem, kvalitet, HMS som er lokalisert ved hovedkontoret i Sandvika. Avdelingen skal bidra til at selskapet når sine forretningsmessige mål og ambisjoner gjennom kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig og sikker måte. Vi bistår med utvikling, rådgivning, opplæring og tilsyn innen kvalitet, HMS og risiko og ledelsessystemer for dette. Avdelingen har et aktivt samarbeid med ledere og medarbeidere i alle deler av organisasjonen.

Arbeidsspråk er norsk og i økende grad engelsk.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
•    Etablere og forvalte helhetlig og fremtidsrettet løsning for arkiver i selskapet
•    Håndtere fjernarkiver og lokale kontorarkiver
•    Arkivfaglig rådgivning og bistand til enhetene i selskapet
•    Delta i prosjekt nytt dokumenthåndteringssystem (ECM)

For oss er det viktig at du:
•    Har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, minimum 5 års relevant erfaring
•    Har erfaring med elektronisk dokumenthåndtering og arkiv
•    Har erfaring med prosjektledelse og prosjektorientert virksomhet
•    Har kjennskap til arkivloven med forskrifter og annet regelverk relevant for vår
      virksomhet
•    Er strukturert, systematisk og selvstendig med god gjennomførings- og samarbeidsevne
•    Er god til å veilede og være presis i kommunikasjon
•    Behersker norsk meget godt og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
•    Gjerne har erfaring fra BA-bransjen og interesse for den type fag og oppdrag som
      Norconsult arbeider med

Hos oss får du:
•    Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og
      oppdrag
•    Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige
      løsninger
•    Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon
      og geografi
•    Fleksibel arbeidstid
•    Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
•    Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
•    Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
•    Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Arbeidssted: Sandvika

Søknadsfrist: 31.08.2019

Innsendelse av søknad:
Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
Send søknad

Kontaktperson:
Torhild Tøndel, Leder avdeling styringssystem, kvalitet, HMS
Tlf. +47 45401672 Send e-post

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.