Arkivfaglig rådgiver i Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger ca.30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 35.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

 

Enheten kommunikasjon og samfunn har en ledig stilling som arkivrådgiver. Av enhetens totalt 17 medarbeidere er fem knyttet til arbeid med arkiv og dokumentforvaltning.
Stillingen vil få en særskilt rolle som rådgiver på fagområdet, men skal også inngå i daglig drift.

Ullensaker er i kontinuerlig digital utvikling på flere flater og fagsystemer. For å muliggjøre en rask og effektiv digital transformasjon, er kommunen avhengig av god og helhetlig integrering i alle ledd.

Arkivrådgiveren vil bli faglig leder av et team som sikrer en godt og sporbart arkivar- og dokumenthåndteringsarbeid i hele kommunen.

Arbeidsoppgaver

  • Fagansvar for området arkiv og dokumentforvaltning
  • Ansvar for videreutvikling av rutiner og arkivstruktur
  • Lede utviklingsprosjekter
  • Driftsoppgaver knyttet til arkiv- og dokumentforvaltning

Kvalifikasjoner
Innsikt og erfaring i arkivdanningsprosessen. Hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og kjenne til arkivarens rolle.Inngående kunnskap om elektronisk saks- og arkivsystemer. Ullensaker bruker for tiden ePhorte, og erfaring med dette systemet er en fordel.
Inngående kunnskap og erfaring med prosesser knyttet til digital transformasjon
Solid erfaring fra offentlig forvaltning på alle de ovennevnte områdene er en forutsetning

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
Må være strukturert, ryddig og evne til å ha oversikt over store mengder informasjon.
Ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
Løsningsorientert og kvalitetsbevisst
Ha evne til å formidle kunnskap til grupper og enkeltpersoner, være sterk og klar og yte god service.
Evne til å ta i bruk ny teknologi for å tilpasse arkivet i kommunen til utviklingen i faget.

Vi tilbyr
Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer.
Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner.
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.

Se hele utlysningen i fulltekst og informasjon om søknad:

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=335022...