Arkivfaget

Hva gjør en arkivar

Arkivaryrket er mangfoldig, så også alle de forskjellige betegnelsene på folk som jobber i arkiv. Og tjenesten de jobber i. Man kan være historiker og jobbe som arkivar i Riksarkivet. Man kan være førstekonsulent i Finansdepartementets dokumentasjonstjeneste. Eller man kan være RIM (Records Information Manager) i Statoil.

Det som er sikkert er at yrket, og vi som jobber i arkivtjenesten rundt om, både offentlig og privat, blir mer og mer profesjonalisert. Og jo mer informasjon som produseres og spys ut overalt, jo mer er det behov for folk som kan skape orden i kaos, nemlig folk med ekspertise innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, arkivarene!

Norsk Arkivråd er primært en organisasjon for arkivdanning og for arkivarer som jobber innen arkivdanningsfeltet. Det vil si at vi er opptatt av det som skjer i det arkiver skapes og at denne danningen skjer på best mulig måte, også i et langsiktig perspektiv. Her finner du derfor en oversikt over de utdanningstilbud som finnes på dette feltet i Norge. For å få mer informasjon om hva en arkivar jobber med og hvor, se også www.arkivar.no, en side utarbeidet av Høgskolen i Oslo.

 

Hvordan bli arkivar

Disse studiestedene tilbyr arkivfaglig utdanning i Norge:
 

Arkivakademiet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har tatt over studietilbudet Arkivakademiet, som tidligere ble drevet av Norsk Arkivråd og Riksarkivet i samarbeid. Arkivakademiet er et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over to semestre med fire samlinger pr. semester. Studiet gir 30 studiepoeng. Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv, og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen.

Les mer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo tilbyr både årsstudium og bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling, og masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap. 

Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling
 
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling 
   
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tilbyr en årsenhet i arkivkunnskap.

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer har videreutdanningstilbud innen arkivfag.