Arkivleder - NAV Serviceenhet Oslo

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

Nav Serviceenhet Oslo er en av Nav Oslos fellesenheter. Serviceenhetens oppgaver er knyttet til arkiv, post og registrering for hele Nav Oslo. Enheten har totalt 30 medarbeidere og er organisert i to seksjoner.

Arkiv og journalføringsseksjonen er en avdeling med 7 ansatte. I avdelingen har vi nå ledig vikariat som arkivleder, med mulighet for forlengelse og/eller fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver
•    Faglig drift og utviklingsansvar for arkivet og arkivtjenesten.
•    Daglige arkivoppgaver ved vårt administrative arkiv som registrering,
      postfordeling, journalføring, kvalitetssikring av offentlig journal, behandle
      innsynsbegjæringer, arkivering, skanning ved behov mv.
•    Brukerstøtte og opplæring.

Kvalifikasjoner
•    Dokumentert arkivfaglig bakgrunn, både utdanning (min.1 års utdanning/kurs)
      og praksis.
•    Erfaring fra bruk av ESA eller ePhorte.
•    Gode IT-kunnskaper og forståelse.
•    Solide kunnskaper om arkivlov, arkivregelverk, offentlighetslov og
     forvaltningslov og kjennskap til arkivarbeid i statlig virksomhet.
•    Samarbeidsevner, serviceinnstilling og personlig egnethet vil bli vektlagt.
•    God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper
•    Har stå-på-vilje og evne til endring og samhandling både innad og utad.
•    Har gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne.
•    Er nøyaktig, fleksibel og omstillingsdyktig.
•    Har et godt humør som smitter, og er typisk løsningsorientert.

Vi tilbyr
•    Meningsfylte arbeidsoppgaver.
•    Et godt arbeidsmiljø.
•    Trening i arbeidstiden.
•    Fleksibel arbeidstid.
•    Gode pensjonsordninger gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%).
•    Stillingskode 1072 Arkivleder ltr 47-60 kr 416 600 – 517 700
•    For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner:
Katarzyna Chmielewska-Hatlelid Avdelingsleder 458 36 997
Rønnaug Odden Enhetsleder 922 27 626

Søknadsfrist: 30.04.2018

Søk stillingen