Arkivplan

 - styring og planlegging av arkivarbeid

11. - 12. desember 2017 i Oslo

Ved innføring av elektronisk arkiv er det et sterkt press på arkivfunksjonen om at alle effektiviseringsgevinster skal tas ut der, samtidig som nye oppgaver er kommet til. Vi trenger derfor et verktøy eller metodikk for å styre og planlegge arbeidet. Dette kurset vil vise hvordan arkivplan kan brukes som et slikt verktøy. Vi tar for oss oppbygging av en arkivplan, viser metoder for hvordan man går fram bl.a. ved å kartlegge og dokumentere systemer og arkivserier, regelverk og rutiner, oppgaver som må gjøres regelmessig eller periodisk, samt forklarer hensikten og bruken av arkivplanen. Vi vil ta utgangspunkt i en manuell arkivplan, men vil også komme inn på web-basert arkivplan.
I høringsforslaget til arkivforskriften ble det foreslått å erstatte arkivplan med det utvidede begrep internkontroll. Vi vil se på hva dette vil innebære og ta for oss noen scenarier.

Målgruppe:
Arkivledere og arkivansvarlige og andre som arbeider med planlegging og styring av arkivarbeid og som ønsker å bruke arkivplan som redskap i dette arbeidet.

Mål:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskaper om hvordan arkivplan kan brukes, kunne bruke en slik plan aktivt, og selv kunne styre arbeidet med å lage arkivplan.

Emner som tas opp:

  • Arkivplan som redskap i styring og planlegging av arkivarbeidet
  • Hva er en arkivplan og hvorfor skal vi ha det
  • Organisering av arkivplanarbeidet
  • Forankring av arkivplanen
  • Oppbygging av arkivplanen med bl.a. grundig gjennomgang av ulike arkivplanmaler
  • Hvordan bruke en arkivplan
  • Gruppearbeid for å benytte kunnskapen
  • Vedlikehold og videreutvikling av arkivplan
  • Arkivverkets tilsyn - vanlige påpekte mangler ved arkivplan

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet
Kari Myhre, Trondheim Kommune
Gjesteforeleser

Dagsrytme:

Mandag, 11. desember:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Tirsdag 12. desember:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.00  Undervisning
15.00-15.30  Oppsummering og avslutning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.