Arkivplan - styring og planlegging av arkivarbeid

November 2017 i Oslo

Dette kursets innhold er under revisjon.

Ny emneoversikt kommer!

Målgruppe
Arkivledere og arkivansvarlige og andre som arbeider med planlegging og styring av arkivarbeid og som ønsker å bruke arkivplan som redskap i dette arbeidet.
 

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Dagsrytme
Dag 1:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Dag 2:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.00  Undervisning
15.00-15.30  Oppsummering og avslutning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet