Arkivtjeneste til salgs – Organisering av samordnede arkivtjenester

- Hva koster dokumentasjonsforvaltning? Hvilke tjenesteavtaler trenger du? Hva er egentlig god nok kvalitet og hvordan få ulike arkivkulturer til å smelte sammen?

14. mars 2019 i Oslo - hold av datoen! Program kommer.