Arkivtjeneste til salgs – Organisering av samordnede arkivtjenester - mars 2019

- Hva koster dokumentasjonsforvaltning? Hvilke tjenesteavtaler trenger du? Hva er egentlig god nok kvalitet og hvordan få ulike arkivkulturer til å smelte sammen?

14. mars 2019 i Oslo - hold av datoen! Program og påmelding kommer.