Avlevering av papirarkiv

20. april 2017 i Oslo

Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter nedlagte organ skal avleveres til arkivdepot. Mange har slike papirarkiver som skal avleveres, og i dette kurset går vi gjennom regelverket. Kurset vil også ta opp beregning av kostnader ved avlevering.

Emner som tas opp:
- Hva er avlevering?
- Når skal arkiv avleveres? Overordnet prinsipp for ordning av arkiv
- Kassasjon – og arkivbegrensning
- Hvordan få oversikt over arkivmaterialet
- Arkivliste – hva skal listeføres og hvordan ser den ut?
- Arkivnøkler, oversikter og registre som skal følge avleveringen
- Pakking og merking
- Hjelpemidler for listeføring
- Kontakt med depotet – godkjenning av lister 
- Planlegging og kostnader ved avlevering
- Hvem bør ta jobben?
- Behandling av arkivmaterialet ditt i arkivdepotet

Målgruppe:
Arkivansatte i offentlig forvaltning som har papirarkiver.

Mål:
Etter at kurset er gjennomført skal deltakerne selv kunne ordne og klargjøre arkiv for avlevering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Foreleser:
Kari Remseth, frittstående arkivfaglig rådgiver med ulike oppdrag for stat, kommune og private virksomheter.

DAGSRYTME: 
10.00 – 12.00 Undervisning
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.