Bevaring og kassasjon – bestemmelsene for kommunal sektor

Kurset er planlagt i november 2018 i Oslo, men det kan vi ikke garantere.
Så snart datoen er avklart sender vi ut en invitasjon til alle våre medlemmer.

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deltakerne en innsikt i hvordan man vurderer bevaring og/eller kassasjon og gi et godt grunnlag for arbeidet med ny bevarings- og kassasjonsplan i kommunen.

 
Emner som blir gjennomgått på kurset:
•    Kassasjon
•    Bevaring
•    De nye bevaringsreglene
•    Riksarkivarens veiledning
•    Prinsipp for vurdering av kassasjon
•    Funksjonsbasert kassasjon
•    Kassasjonsplan
•    Hvordan utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan
•    Tilrettelegging for kassasjon i Noark arkivkjerne

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Foreløbig dagsrytme:

Dag 1
10.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Dag 2
09.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning
 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.