Bevaring og kassasjon – bestemmelsene for kommunal sektor

22. november til 23. november i Oslo

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deltakerne en innsikt i hvordan man vurderer bevaring og/eller kassasjon og gi et godt grunnlag for arbeidet med ny bevarings- og kassasjonsplani kommunen.

 
Emner som blir gjennomgått på kurset:
•    Kassasjon
•    Bevaring
•    De nye bevaringsreglene
•    Riksarkivarens veiledning
•    Prinsipp for vurdering av kassasjon
•    Funksjonsbasert kassasjon
•    Kassasjonsplan
•    Hvordan utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan
•    Tilrettelegging for kassasjon i Noark arkivkjerne

Kursinstruktører:
Kari Remseth, arkivfaglig rådgiver, kommune, stat og privat
Nina Fossbakken, arkivleder Stjørdal kommune

Dagsrytme
Onsdag 22. november
10.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning
Torsdag 23. november
09.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet