Bevaring og kassasjon – de nye bestemmelsene for kommunal sektor

Dato kommer

 

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deltakerne en innsikt i hvordan man vurderer bevaring og/eller kassasjon og gi et godt grunnlag for arbeidet med ny bevarings- og kassasjonsplani kommunen.

 
Emner som blir gjennomgått på kurset:
 
•    Kassasjon
•    Bevaring
•    De nye bevaringsreglene
•    Riksarkivarens veiledning
•    Prinsipp for vurdering av kassasjon
•    Funksjonsbasert kassasjon
•    Kassasjonsplan
•    Hvordan utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan
•    Tilrettelegging for kassasjon i Noark arkivkjerne

 

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om kurset.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.