Byarkivar - Byrådsavdeling for klima, kultur og næring; Bergen kommune

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Bergen bystyres visjoner for arkiv er at alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv. Institusjonen skal være relevant for et moderne samfunn og kvalitativt konkurransedyktig i Norden.

Bergen byarkiv er blant de største og viktigste arkivinstitusjonene i Norge med sine nær 70 ansatte og 35 000 hyllemeter med kommunale og private arkiver. Byarkivet er et totalarkiv, og målet er at det skal bli Bergen kommunes enearkiv innen få år. Bergen byarkiv er også langt fremme med digitalisering, og ytterligere ambisiøse mål for videre digitalisering er vedtatt. Bystyret ønsker at Bergen byarkiv både skal være et effektivt forvaltningsredskap og en aktiv historisk institusjon med sterkt formidlingsengasjement. Bergen byarkiv har nye og moderne lokaler som er spesialtilpasset arkivformål.

I Bergen kommune utøves arkivmyndigheten av byarkivaren. Han/hun skal sørge for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med arkiv- og forvaltningsrettslige krav, samt Bergen kommunes vedtatte plan for arkiv 2012-2021. Byarkivaren rapporterer til Administrasjonssjef i byrådsavdeling for klima, kultur og næring.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og kontrollere kommunens arkivfunksjoner i tråd med vedtatte politiske planer
 • Oppbevare, sikre og betjene kommunens arkiv
 • Fremme utnyttelsen av arkivsaker som kildemateriale for forvaltning og forskning
 • Motta og samle inn privatarkiver som er viktige for byen, og fremme og formidle kjennskapen til byens historie

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet/høyskole
 • Erfaring med drift av arkiv
 • Erfaring fra IKT, digitalisering og formidling
 • Erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Fremtidsrettet og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Samfunnsengasjert – både nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et sterkt arkivfaglig miljø
 • God pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted: Kalfarveien 82, 5020 Bergen

Søknadsfrist: 31.12.2017

Kontaktinfo:
Harm-Christian ToldenKommunaldirektør 928 56 080
harm-christian.tolden@bergen.kommune.no
Bodil Bye StavangAdministrasjonssjef 952 75 855
bodil.bye.stavang@bergen.kommune.no

Se annonsen og søk stillingen på webcruiter, ref. nr.: 3579923566