Digital agenda for arkiv

29. - 30. august 2017 i Oslo

Emner som tas opp på kurset:

Hva menes med digital agenda?
Intro til temaet digital agenda, og hvilke føringer som ligger til grunn fra regjeringen. Stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge», Digitaliseringsrundskivet og Difis rapporter om digitalt førstevalg vil være tema.

E-lovverk
Herunder E-forvaltningsforskriften, E-signaturloven og
digitale signaturer

Elektronisk arkiv

Ledelse
Hvordan påvirker og påvirkes ledelsen av digitaliseringsarbeid

Kompetanse
Hvordan påvirker og påvirkes vår kompetanse av digitalisering?

Organisasjon, kultur og roller
Hvordan påvirker og påvirkes organisasjon, kultur og roller av digitalisering?

Arbeidsform
Hvordan påvirker og påvirkes måten vi jobber på?

Datafangst og sosiale medier
Utfordringer ved elektronisk datafangst

Suksesshistorier og veien videre… Hva er målet?
Tips og råd
 

Arbeidsmåter:
Forelesninger
Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
Lone Tudborg Lakhan, seksjonssjef i Finanstilsynet

Dagsrytme:

Tirsdag 29. august:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Onsdag 30. august:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet