Førstekonsulent/spesialkonsulent - Arkiv, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene.

En effektiv håndtering av et stadig økende antall henvendelser fra byens borgere er viktig for at etaten skal ivareta sine driftsoppgaver. Serviceavdelingen er en avdeling bestående av tre team som skal være den sentrale funksjonen for alle henvendelser vedrørende etatens tjenesteområder. Vi søker en førstekonsulent/spesialkonsulent til vårt arkivteam. Du er faglig sterk, trygg i dine beslutninger og overbeviser i møte med andre. Ved hjelp av innovative ideer og teknologi skal du bidra til å videreutvikle løsninger og systemer innen dokumenthåndtering.

Arbeidsoppgaver
•    Ivareta og sikre profesjonell dokumentforvaltning i etaten
•    Sikre dokumentfangst og at dokumenthåndteringen er i tråd med arkivfaglig lovverk og
      retningslinjer innenfor fagområdet
•    Sikre gode rutiner og arbeidsprosesser
•    Opplæring og kurs til brukere av sak- og arkivsystemet Public 360
•    Yte god service og støtte til daglige arkivfaglige oppgaver
•    Være en aktiv bidragsyter i utviklingsprosjekter og digitaliseringsarbeidet som berører
      arkiv og informasjonsflyt for alle tjenesteområdene i etaten
•    Bidra i daglig drift
•    Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner
•    Utdanning innen arkiv og dokumentforvaltning på bachelornivå.
•    God systemforståelse og gode IKT-kunnskaper
•    Gode kunnskaper om lover og retningslinjer for offentlige arkiv
•    Erfaring fra arkivarbeid i statlig eller kommunal sektor er en fordel
•    Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
•    Evne til å fremskaffe, analysere og presentere analyser og beslutningsunderlag
•    Evne til å se, beskrive og løse problemstillinger
•    Utviklings-, løsnings- og resultatorientert
•    Se helheten i arkivets funksjon i en organisasjon
•    Kunne se arkivoppgaver og saksbehandling i sammenheng
•    Gode kommunikasjonsevner
•    Gode samarbeidsevner
•    Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
•    Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
•    Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
•    Nye moderne lokaler på Hasle
•    Avlønning i ltr. 35-40 (kr 487 500 - kr 532 400), Lønnsplasseringen er avhengig av
      erfaring og kompetanse. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
•    Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
•    Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter
      nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd

Relevante vitnemål og attester, skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til ett eventuelt intervju

Kontaktinformasjon
Lasse Rindahl Teamleder arkiv
90202685
lasse.rindahl@bym.oslo.kommune.no
 

Ref. nr.: 4020522507
Stillingsbrøk: 100%F
Fast stilling

Søknadsfrist 24.02.2019

Søk på stillingen