Forvaltning av elektroniske arkiv

- strategier for beste praksis og gevinstrealisering

25. - 26. september 2018 i Oslo

Hvordan sikre best mulig drift av elektroniske arkiver?

Arkivtjenesten i offentlige virksomheter er ikke lenger passive mottakere av informasjon, men aktive bidragsytere i saksbehandleres og lederes arbeid. Dette kurset tar for seg utfordringer mange arkiver står overfor i dag, hvor det blant annet er forventninger til digitalisering av arbeidsprosesser og til løsninger som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. I løpet av kurset gir vi eksempler på hvordan disse utfordringene kan møtes.

Emner som tas opp:

 • Kompetanse
 • Organisasjon og kultur
 • Brukeropplevelser
 • Dokumentfangst
 • Informasjonssikkerhet
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Integrasjoner med fagsystemer
 • Fremtidige forvaltningsmuligheter for elektroniske arkiv

Målgruppe:
Alle medarbeidere som har erfaring fra arkivarbeid. Det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende kunnskaper om arkiv.
Kurset er systemuavhengig, men tar utgangspunkt i NOARK-godkjente systemer.

 

Arbeidsmåter:

 • Forelesning – undervisning av hele gruppen
 • Gruppearbeid
   

Mål:
Etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man systematisk kan få oversikt over utfordringer knyttet til forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer i egen virksomhet, og kjenne til ulike strategier for beste praksis og gevinstrealisering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.
 

Kursinstruktører:

 • Lise Storfjord​, arkivleder ved Forsvarets forskningsinstitutt
 • Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent i Sykehjemsetaten Oslo kommune

 

Dagsrytme:

Tirsdag 25. september:
10.00 – 10.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
10.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.45 – 16.00 Undervisning

Onsdag 26. september:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.45 – 14.45 Undervisning
14.45 – 15.00 Oppsummering

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.