Forvaltning av elektroniske arkiv

- strategier for beste praksis og gevinstrealisering

høsten 2019 i Oslo

Kurset er under endring og er derfor ikke satt opp ennå. Planen er å gjennomføre kurset høsten 2019 i Oslo.
Du kan likevel melde interesse via skjemaet. Vi vil da kontakte deg så snart datoen er avklart (det er da ingen bindene påmelding).

NB! Dette kurset er under endring, kursbeskrivelsen kan oppdateres!

Hvordan sikre best mulig drift av elektroniske arkiver?

Arkivtjenesten i offentlige virksomheter er ikke lenger passive mottakere av informasjon, men aktive bidragsytere i saksbehandleres og lederes arbeid. Dette kurset tar for seg utfordringer mange arkiver står overfor i dag, hvor det blant annet er forventninger til digitalisering av arbeidsprosesser og til løsninger som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. I løpet av kurset gir vi eksempler på hvordan disse utfordringene kan møtes.

Emner som tas opp:

 • Kompetanse
 • Organisasjon og kultur
 • Brukeropplevelser
 • Dokumentfangst
 • Informasjonssikkerhet
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Integrasjoner med fagsystemer
 • Fremtidige forvaltningsmuligheter for elektroniske arkiv

Målgruppe:
Alle medarbeidere som har erfaring fra arkivarbeid. Det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende kunnskaper om arkiv.
Kurset er systemuavhengig, men tar utgangspunkt i NOARK-godkjente systemer.

 

Arbeidsmåter:

 • Forelesning – undervisning av hele gruppen
 • Gruppearbeid
   

Mål:
Etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man systematisk kan få oversikt over utfordringer knyttet til forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer i egen virksomhet, og kjenne til ulike strategier for beste praksis og gevinstrealisering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.
 

Kursinstruktører:

 • Agnieszka Dylewska, Oslo kemnerkontor
 • Øyvind Fuglestved Bakkevig, Utenriksdepartementet

 

Dagsrytme:

Dag 1:
10.00 – 10.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
10.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.45 – 16.00 Undervisning

Dar 2:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.45 – 14.45 Undervisning
14.45 – 15.00 Oppsummering

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.