Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer

Strategier for beste praksis og gevinstrealisering

26. - 27. september 2017 i Oslo

Hovedtema for kurset er hvordan sikre best mulig drift av elektroniske arkiver.

Arkivtjenesten i offentlige virksomheter er ikke lenger passive mottakere av informasjon, men aktive bidragsytere i saksbehandleres og lederes arbeid. Dette kurset tar for seg utfordringer mange arkiver står overfor i dag, hvor det blant annet er forventninger til digitalisering av arbeidsprosesser og til løsninger som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. I løpet av kurset gir vi eksempler på hvordan disse utfordringene kan møtes.

Emner som tas opp:
• Dokumentfangst
• Brukeropplevelser
• Organisasjon og kultur
• Informasjonssikkerhet
• Digitalisering av arbeidsprosesser
• Integrasjoner med fagsystemer
 

Målgruppe:
Alle medarbeidere som har erfaring fra arkivarbeid. Det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende kunnskaper om arkiv.
Kurset er systemuavhengig, men tar utgangspunkt i NOARK-godkjente systemer.
 

Arbeidsmåter:
• Forelesning – undervisning av hele gruppen
• Gruppearbeid
 

Mål:
Etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man systematisk kan få oversikt over utfordringer knyttet til forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer i egen virksomhet, og kjenne til ulike strategier for beste praksis og gevinstrealisering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Lise Storfjord​, prosjektmedarbeider, Velferdsetaten Oslo kommune
Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent, Sykehjemsetaten Oslo kommune

Dagsrytme:

Tirsdag 26. september:
10.00 – 10.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
10.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.45 Lunsj
12.45 – 16.00 Undervisning

Onsdag 27. september:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.45 Lunsj
12.45 – 16.00 Undervisning
16.00 – 16.15 Oppsummering

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet