Fra byarkiv til skyarkiv - seminar og generalforsamling

29. mars 2017 i Oslo

Fra byarkiv til skyarkiv

Seminaret tar opp en rekke aktuelle tema som ny arkivforskrift, der vi går i dybden på forslagene om internkontroll og skylagring. Seminaret vil også ha innlegg om høsting av nettsider, digital meldingsutveksling, e-innsyn og barriereutvikling, hvor deltakerne vil få høre om flere spennende pilotprosjekter som pågår. 

Vi gratulerer også Oslo Byarkiv med sitt 25-års jubileum og har fått byarkivaren til å åpne seminaret!

I forbindelse med vår generalforsamling inviterer vi til mingling med tapas på slutten av dagen.

PROGRAM:

09.15 - 09.25   Velkommen

09.25 - 09.55   Oslo Byarkiv er 25 år!
v/Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo
​Hva er det viktigste Byarkivet har gjort og hva vil de gjøre fremover?

09.55 - 10.25   Digitalisering for kassasjon - konvertering av arkiv til digitale lagringsmedier
v/Stian Norli og Synne Stavheim, fagdirektører i Riksarkivet​ 

​10.25 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   NRKs programarkiv - snart for alle?
v/Svein Prestvik, redaktør for Arkiv & Research i NRK
I 2012 startet NRK publisering av programarkivet på nett. Arbeidet er langt fra avsluttet. Det krever mye arbeid og store investeringer og Svein forteller om utfordringene de har møtt og planene fremover.

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.00   Kartlegging av fagsystem
v/Ola Langnes-Øyen, arkivleder i Utdanningsdirektoratet
Norsk Arkivråd fikk i 2016 midler fra Arkivverket til å lage en veileder for å kartlegge fagsystemer. Veilederen er publisert på vår nettside. Hva kan denne veilederen brukes til, hva kan den ikke brukes til - og hvorfor er dette med fagsystemer egentlig så vanskelig?

13.00 - 13.45   Høsting av nettsider
v/Gretel Westman, leder for team for innhøsting av nettsider, Nasjonalbiblioteket
Foredraget vil gi en oversikt over Nasjonalbibliotekets arbeid med høsting av nettsider; omfang, pliktavleveringslov og metode for datafangst. I tillegg vil Gretel gi status for samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket, planene om bygging, tekniske og metodiske løsninger og logistikk for de nye arkivmagasinene som skal bygges i Mo i Rana.

​13.45 - 14.25   NVE, pilot med Difi for eInnsyn og meldingsutveksling
v/Siri Slettvåg, seksjonsleder, Informasjonsforvaltning og kulturhistorie, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE er med i spennende pilotprosjekter og vil får høre mer om:

  • Utvikling av en teknisk løsning for medingsutveksling i offentlig sektor​
  • ​Veien mot fulltekstpublisering. Barrierer mot meroffentlighet.

14.25 - 14.40   Pause

14.40 - 15.40   Internkontroll og skylagring - nye krav - arkivlov og arkivforskrift endres
v/Anja Jergel Vestvold, nestleder i Norsk Arkivråd og arkivleder i Asker kommune) og Marianne Høiklev Tengs, leder i Norsk Arkivråd og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
Mens vi var opptatt av å diskutere forslaget til endring av arkivforskriften kom det den 14.12.2016 en gladmelding fra Stortinget: I vedtak 231 om statsbudsjettet for 2017 ber Stortinget regjeringen om å igangsette revidering av arkivloven av 1999. Dette har Norsk Arkivråd lenge etterlyst og vi ser frem til det videre arbeidet. 

  • NAs oppsummering av høringen om ny arkivforskrift​
  • Hva vi bør forberede oss på:
    • ​Internkontroll​
    • Skylagring

15.40 - 16.00   Pause og innsjekking til Norsk Arkivråds generalforsamling

16.00 - 17.30   Generalforsamling

17.30              Mingling og servering av tapas

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.