Håndtering av personaldokumentasjon

7. februar 2017 i Oslo

Hovedtema for kurset er håndtering av personaldokumentasjon. Både offentlige og private virksomheter forholder seg til dokumenter som angår eget personale. Vi gjennomgår hvordan slike dokumenter skal håndteres i arkivsammenheng, med fokus på elektronisk håndtering, men også med blikk mot hvordan papirrutiner "ukritisk" er overført til elektroniske løsninger.

Målgruppe
Alle medarbeidere som behandler personaldokumenter.
Vi forutsetter imidlertid at virksomheten har elektronisk postjournal med papirarkiv eller elektronisk arkiv.

Mål
Etter gjennomført kurs skal den enkelte deltaker ha kunnskaper om regelverk for personaldokumentasjon og ha grunnlag for å arbeide videre med dette i egen organisasjon.

Emner som tas opp:
• Lovverk om personaldokumentasjon
• Begrepsavklaringer
• Organisering av personaldokumentasjon
• Saksarkiv og personaldokumentasjon
• Innhold i personalarkiv
• Journalføring av personaldokumentasjon
• Personalarkiv og arkivplanen
• Arkivbegrensning og kassasjon
• Oppbevaring og behandling av personaldokumentasjon

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Forelesere:
Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør i Finansdepartementet.
Rune Lothe, daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Dagsrytme
10.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet