Høstseminar

Høstseminaret avholdes 18. - 19. oktober 2017.
 

Arkitektur, prosessanalyse, robotisering, ny teknologi, effektive løsninger, kvalitetssikring, kravspesifikasjon, forskrifter, forenkling, fornying, forbedring – det høres nesten ut som vi er i gang med å bygge hus. Og kanskje er det nettopp det vi er? Fremtidens dokumentasjonsforvaltning bygger vi nå – vil du være med så heng på!
 
Det sies at robotene kommer til å ta over jobbene våre, men har vi så mye å frykte? Tenk om vi kunne fått hjelp til å få tak i alle e-poster som kommer inn til virksomheten og at de selv fant veien inn i saksbehandlingssystemet! Da får vi frigitt tid som vi kan bruke på andre oppgaver.
Vi har utfordret en del utviklere på å lage et konsept for en e-postrobot og er spent på å se hva de får til!

I tillegg får vi besøk fra Bergen kommune som allerede har Digifrid i arbeid.

Vi jobber også med å få på plass aktuelle foredrag relatert til SKATEs foranalyse om dokumentasjon og arkiv (https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/arkivutvikling-i-arkivverket/f...). 

Vi håper SKATEs arbeidsutvalg skal prioritere gjennomføring av foreslått tiltak 1 «Metode for kartlegging av dokumentasjonsbehov» fra foranalysen og at vi har aktuelle nyheter på seminaret.