Høstseminar 2018

16. - 17. oktober 2018

Hold av datoen allerede nå!

Nærmere informasjon om program og foredragsholdere følger.

 

Foreløpig dagsrytme:

Tirsdag 16. oktober
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
19:00               Middag

Onsdag 17. oktober
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
15:30               Slutt

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.