Høstseminar 2018

16. - 17. oktober 2018 i Oslo

Norsk Arkivråd inviterer til sitt årlige høstseminar, 16. - 17. oktober 2018 i Oslo.

Hold av datoene og meld deg på nå!

 

Dette er noe av det du kan glede deg til:
 

eFormidling
Status i sektoren

ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Olav Skarsbø , seniorrådgiver

Erfaring fra bruk av eFormidling
ved Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Nilsen, Prosjektleder Ephorte Driftssenter  

Arkivlovutvalget
Martin Hill Oppegård er sekretær i Arkivlovutvalget. Han skal snakke om hvordan utvalget jobber med punktene i sitt mandat, og hvor langt de har kommet i arbeidet. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

Ny personopplysningslov / GDPR
Herbjørn Andresen, forsteamanuensis ved OsloMet
skal fortelle oss hva den nye personopplysningsloven betyr for dokumentforvaltning.

Leverandørene og GDPR
I offentlig forvaltning der det er et behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger gjennom arkivlov med forskrifter og bevarings- og kassasjonsplaner vil dette «overstyre» slettebestemmelsene i GDPR. Der det er kassasjonsbestemmelser som inkluderer personopplysninger, vil kravet til at kassasjon gjennomføres bli skjerpet.

Vi har derfor bedt leverandørene si noe om hvordan kassasjon/sletting i praksis utføres i produktene de leverer og hvilke «spor» som blir igjen.

Opplæring og brukerstøtte
Vanskelige systemer, komplisert lovverk og lite motiverte brukere…
Hvilke opplæringsstrategier skal vi ta i bruk? –Klasserom –e-læring –foredrag –nanolæring, hva virker, og virker ikke?

Kommune-Kari
Anders Mærøe, rådgiver digitalisering i Sem & Stenersen Prokom forteller og demonstrerer.
Flere kommuner har tatt i bruk chatboten Kommune-Kari, utviklet av Sem & Stenersen Prokom for å svare mer effektivt på spørsmål fra innbyggerne.

Flere foredrag kommer! Opplæring og brukerstøtte er også tema for årets Lean Coffe.

Årets arkiv 2018 - prisen skal deles ut under seminarets første dag. Andre seminardag får vinneren anledning til å presentere seg, fortelle om sitt arbeid, og hvorfor nettopp de vant prisen i år. Norsk Arkivråd opprettet prisen for å hedre arkiver i arkivdannende virksomheter, stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som jobber innen dokumentasjonsforvaltning. Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, innen nominasjonsfristen 1. september!

Lean Coffe - gruppesamtaler der alle deltakere bidrar med spørsmål rundt oppsatt tema som de ønsker å diskutere. Årets temaer til diskusjon er opplæring og brukerstøtte.

Felles middag - bli kjent med arkivarer på tvers av organisasjon og sektor under et godt måltid.

 

Videre jobber vi med innlegg om robotisering og andre spennende temaer. Programmet vil bli oppdatert fortløpende. Har du forslag til aktuelle tema, foredragsholdere eller ønsker selv å holde et innlegg ta kontakt med oss: postmottak@arkivrad.no

 

I tillegg til todagers seminar skal vi dele ut prisen "Årets arkiv". Husk nominasjonsfristen 1. september!

 

Foreløpig dagsrytme

Tirsdag 16. oktober
fra 9:00            Registrering

10:00               Velkommen
11:30               Lunsj
19:00               Middag

Onsdag 17. oktober

  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
15:30               Slutt

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.