Høstseminar 2018

16. - 17. oktober 2018 i Oslo

Norsk Arkivråd inviterer til sitt årlige høstseminar, 16. - 17. oktober 2018 i Oslo. Hold av datoen og meldt deg på allerede nå!

I tillegg til todagers seminar inviterer vi til felles middagg etter første dag. Under middagen skal vi dele ut prisen "Årets arkiv". Husk nominasjonsfristen 1. september!

Nærmere informasjon om program og foredragsholdere følger. Har du forslag til aktuelle tema, foredragsholdere eller ønsker selv å holde et innlegg ta kontakt med oss: postmottak@arkivrad.no

 

Foreløpig dagsrytme:

Tirsdag 16. oktober
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
19:00               Middag

Onsdag 17. oktober
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
15:30               Slutt

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.