Høstseminar 2019

Arkivering mellom himmel og hav

15. - 16. oktober 2019 i Oslo
 

Norsk Arkivråd inviterer til årets høstseminar, 15. - 16. oktober 2019 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Inspirert av «NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø» tar vi blant annet for oss lov om skylagring, fellesløsninger, journalføring, personopplysningsloven og robotenes inntreden.

Dette kan du glede deg til (progammet oppdateres fortløpende):

Får vi en ny arkivlov? NOUen er sluppet, men hva nå?
Vi skal ta opp noen av forslagene til ny arkivlov til diskusjon. Hva kan innføres allerede nå og hva krever videre utredning?
v/ Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS og Norsk Arkivråd

Dokumentasjonsplikt i annet regelverk i arkivloven
Så langt utvalget har undersøkt, finnes det i dag ikke en samlet oversikt over dokumentasjonsplikter for offentlig sektor. Arkivlovutvalget har fått gjennomført en kartlegging av dokumentasjonsplikter i annet regelverk. Kartleggingen er gjort ved hjelp av tekstsøking i Lovdata og er begrenset til lover og sentrale forskrifter. Kartleggingen ble utført i 2018 av to masterstudenter i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk (UiO). v/ Bendik Johansson, graduate, DNB

Dokumentasjon i felles systemer – farvel til proveniens?
Fellesløsninger er et av forslagene i lovforslaget, § 7. Hva må til for at dette kan innføres raskt?

Journalistiske metoder – hvordan brukes kilder i dag?
Hvordan skal journalistene klare seg uten journalføring? Vi har forespurt en redaksjon om å fortelle om deres arbeid med en av sakene.

Kan robotene gi oss bedre kvalitet og effektivisere arkivene?
RPA har de senere årene blitt solgt inn som kort vei til effektivisering. Men kan det også bidra til bedre kvalitet?
v/ Vincent Aardalsbakke, leder for RPA / Robotics Process Automation, EVRY Norge
v/ Hanne-Cecilie Raaberg, Tjenesteansvarlig for Websak-tjenesten, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Veileder om journalføring og arkivering
Arkivverket jobber med å lage en veileder for journalføring og arkivering for departementene. Vi har spurt om et foredrag der vi får høre om innholdet, men også tanker om hvordan den kan/bør innføres og relevansen for andre som er underlagt arkivforskriften.
v/ Arkivverket

Skylagring kommer – arkivlovutvalget har foreslått endringer i dagens lov.
Norge skal innføre FFD-forordningen. Da må skylagring i utlandet tillates.
v/ Difi

Personopplysningsloven - er god tilgangsstyring tilstrekkelig sletting?
Arkivloven skal fortsatt overstyre personopplysningsloven, men tilgang til personopplysninger er en utfordring. Kan sletting løses gjennom tilgangsstyring?

Arkivstatistikken
Vi ser på noen resultater og analyser av Arkivverkets årlige arkivstatistikk.

Mikrokurs
Møt Norsk Arkivråds erfarne ressurspersoner til korte og presise mikrokurs om etterspurte tema. Innledere fra NA oppsummerer beste praksis på aktuelle områder. Etterpå blir det erfaringsutveksling blant deltakerne.
v/ Norsk Arkivråd

Vinner av «Årets Arkiv 2019»
Årets arkiv 2019 skal deles ut. Vinneren får anledning til å presentere seg, fortelle om sitt arbeid, og hvorfor nettopp de vant prisen i år. Norsk Arkivråd opprettet prisen for å hedre arkiver i arkivdannende virksomheter, stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som jobber innen dokumentasjonsforvaltning.
Forslag på kandidater til "Årets arkiv 2019" sendes til Norsk Arkivråd innen 15. september 2019.

Aperitiff og middag
Bli kjent med arkivarer på tvers av organisasjon og sektor under et godt måltid. :)

 

Velkommen!

 

Dagsrytme:

Tirsdag 15. oktober

Registrering fra 09:30
10.00              Velkommen
11.30-12.30    Lunsj
17:00              Slutt for dagen

18.00              Aperitiff
18:30              Middag

Onsdag 16. oktober

09.00              Start
11.30-12.30    Lunsj

16:00              Vel hjem

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.