Innføringskurs i offentlig arkivdrift

4. - 7. september 2017 i Oslo

Våre to innføringskurs i offentlig arkivdrift, modul A og B, holdt vi første gang for snart ti år siden. Vi har naturligvis oppdatert kursene underveis, men syntes i 2016 at det var på tide med en større fornyelse! Vi har derfor utviklet et nytt innføringskurs i offentlig arkivdrift, som vil være et godt tilbud til dem som er nye i arkiv, eller som har erfaring, men ønsker mer kunnskap. Kurset ble avholdt første gang i august/september 2016 med svært gode tilbakemeldinger.

Mål for kurset
•    Bidra til at kursdeltakere utvikler en god forståelse av arkivtjenestens rolle og
      funksjon på egen arbeidsplass og i samfunnet forøvrig
•    Bidra til at kursdeltakerne ser sammenhenger, rammer, muligheter og
      begrensninger for utvikling av arkivfunksjonen på egen arbeidsplass
•    Gi deltakerne praktiske verktøy som kan benyttes på egen arbeidsplass
•    Gi deltakerne kunnskap tuftet på gjeldende lovverk, standarder og beste praksis
      innenfor arkivfeltet

Emner som tas opp på kurset:
 
Arkiv og dokumentasjonsforvaltningen
•    Arkiv i moderne forvaltning
•    Lover og begreper
•    Dokumentfangst, journalføring og etikk
•    Systemet og saksbehandleren (organisasjonskulturen)

Arkivdrift
•    Lovverket og standarder
•    Rutiner og digitalisering
•    Kommunikasjon internt/opplæring av ledere og saksbehandlere

Tilgjengeliggjøringen
•    Hva innebærer offentlighetsloven for den daglige drift av et dokumentsenter
•    Hva er egentlig taushetspliktbestemmelsene
•    Skjerming, sladding og bruk av koder
•    Kvalitetssikring av offentlig journal

Informasjons-forvaltningen internt i organet
•    Periodisering
•    Arkivstruktur
•    Internkontroll for arkiv
•    Faglige ressurser

Målgruppen for kurset er
•    Ansatte som jobber med arkiv- og dokumentforvaltning, hel- eller deltid
•    Arkivansatte uten formell arkivutdanning
•    Arkivansatte som har behov for en innføring i daglig arkivarbeid.
•    Arkivansatte som ønsker en større forståelse av arkivets rolle og funksjon

Kursinstruktører:
André Neergaard, direktør enhet for informasjonsforvaltning, Norges Bank
Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder Dokumentsenteret, Asker kommune
Kristin Widerøe Thune, Helse og omsorgsdepartementet
Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver, seksjon for digitalt depot, Riksarkivet

Dagsrytme

Mandag 4. september:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-17.00  Undervisning

Tirsdag 5. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Onsdag 6. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 7.september:
09.00-11.30  Undervisning
11.00-12.00  Lunsj
12.00-15.00  Undervisning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet