Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv

3.- 6. september 2018 i Oslo

Innføringskurset i forvaltning av dokumentasjon og arkiv er et godt tilbud til dem som er nye innen dette faget, eller som har erfaring, men ønsker mer kunnskap. Kurset tar utgangspunkt i at man er underlagt offentliglova og arkivlova. Innføringskurset i denne formen ble først holdt i 2016 med svært gode tilbakemeldinger.

Mål for kurset:

  • Bidra til at kursdeltakere utvikler en god forståelse av hvordan forvaltning av dokumentasjon og arkiv er en del av måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet forøvrig
  • Bidra til at kursdeltakerne ser sammenhenger, rammer, muligheter og begrensninger for utvikling av forvaltningen av dokumentasjon og arkiv på egen arbeidsplass
  • Gi deltakerne praktiske verktøy som kan benyttes på egen arbeidsplass
  • Gi deltakerne kunnskap tuftet på gjeldende lovverk, standarder og beste praksis innenfor arkivfeltet
  •  

Emner som tas opp på kurset:
 
Dokumentasjonsforvaltningen
•    Arkiv i moderne forvaltning, (arkiv etter 1970, herunder digitalisering generelt)
•    Lover og begreper
•    Dokumentfangst, journalføring og etikk
•    Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i organisasjonen

Arkivdrift
•    Anvendelse av lovverket og standarder
•    God praksis for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
•    IKT verktøy
•    Kommunikasjon og opplæring i egen organisasjon

Tilgjengeliggjøringen
•   Anvendelse av forvaltningsloven og taushetsplikts-bestemmelsene
•    Hverdagen med offentlighet og innsyn
•    Skjerming i praksis
•    Løsninger for å gjennomføre innsyn

Informasjons-forvaltningen internt i organet
•    Arkivstruktur
•    Internkontroll for arkiv
•    Periodisering
•    Etikk

 

Målgruppen for kurset:

  • Ansatte som jobber med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning, hel- eller deltid
  • Arkivansatte uten formell arkivutdanning
  • Arkivansatte som har behov for en innføring i daglig arbeid med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning.
  • Arkivansatte som ønsker en større forståelse av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningens rolle og funksjon

Kursinstruktører:
André Neergaard, direktør enhet for informasjonsforvaltning, Norges Bank

Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder Dokumentsenteret, Asker kommune

Kristin Widerøe Thune, Helse og omsorgsdepartementet

Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver, seksjon for digitalt depot, Riksarkivet

Dagsrytme:

Mandag 3. september:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-17.00  Undervisning

Tirsdag 4. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Onsdag 5. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 7.september:
09.00-11.30  Undervisning
11.00-12.00  Lunsj
12.00-15.00  Undervisning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.