Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv

3.- 6. september 2018 i Oslo

Innføringskurset i forvaltning av dokumentasjon og arkiv er et godt tilbud til dem som er nye innen dette faget, eller som har erfaring, men ønsker mer kunnskap. Kurset tar utgangspunkt i at man er underlagt offentliglova og arkivlova. Innføringskurset i denne formen ble først holdt i 2016 med svært gode tilbakemeldinger.

Mål for kurset:

  • Bidra til at kursdeltakere utvikler en god forståelse av hvordan forvaltning av dokumentasjon og arkiv er en del av måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet forøvrig
  • Bidra til at kursdeltakerne ser sammenhenger, rammer, muligheter og begrensninger for utvikling av forvaltningen av dokumentasjon og arkiv på egen arbeidsplass
  • Gi deltakerne praktiske verktøy som kan benyttes på egen arbeidsplass
  • Gi deltakerne kunnskap tuftet på gjeldende lovverk, standarder og beste praksis innenfor arkivfeltet

Emner som tas opp på kurset:
 
Dokumentasjonsforvaltningen
•    Arkiv i moderne forvaltning, (arkiv etter 1970, herunder digitalisering generelt)
•    Lover og begreper
•    Dokumentfangst, journalføring og etikk
•    Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i organisasjonen

Arkivdrift
•    Anvendelse av lovverket og standarder
•    God praksis for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
•    IKT verktøy
•    Kommunikasjon og opplæring i egen organisasjon

Tilgjengeliggjøringen
•   Anvendelse av forvaltningsloven og taushetsplikts-bestemmelsene
•    Hverdagen med offentlighet og innsyn
•    Skjerming i praksis
•    Løsninger for å gjennomføre innsyn

Informasjons-forvaltningen internt i organet
•    Arkivstruktur
•    Internkontroll for arkiv
•    Periodisering
•    Etikk

Målgruppen for kurset:

  • Ansatte som jobber med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning, hel- eller deltid
  • Arkivansatte uten formell arkivutdanning
  • Arkivansatte som har behov for en innføring i daglig arbeid med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
  • Arkivansatte som ønsker en større forståelse av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningens rolle og funksjon

Kursinstruktører:
André Neergaard, direktør i enhet for informasjonsforvaltning, Norges Bank

Anja Jergel Vestvold, Consulting senior manager, Sopra Steria

Kristin Widerøe Thune, Helse og omsorgsdepartementet

Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver i seksjon for digitalt depot, Arkivverket

Dagsrytme:

Mandag 3. september:
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-17.00  Undervisning

Tirsdag 4. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Onsdag 5. september:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 6.september:
09.00-11.30  Undervisning
11.00-12.00  Lunsj
12.00-15.00  Undervisning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.