Noark

høsten 2019 i Oslo

Kurset er under oppdatering og er derfor ikke satt opp ennå. Planen er å gjennomføre kurset høsten 2019 i Oslo.
Du kan likevel melde interesse via skjemaet. Vi vil da kontakte deg så snart datoen er avklart (det er da ingen bindene påmelding).

NB! Dette kurset er under endring, kursbeskrivelsen vil oppdateres!

Emner som tas opp på kurset:

 • Noarkstandarden - Litt historikk
 • Noark 4 - Noark 5 - Hva er forskjellen
 • Hva Noark kan brukes til og hva den ikke dekker
 • Hvordan bruke Noark 5 - Indre kjerne - Ytre kjerne - Komplett
 • Anskaffelse av et Noarksystem - Hva er det viktig å tenke på
 • Informasjonsforvaltning basert på Noark 5
 • Før innkjøp - Hvordan stille de rette spørsmålene
 • Behovskartlegging og analyse
 • Behovsdefinisjon og kravstilling
 • Hvordan skrive kravspesifikasjon
 • Litt om selve anskaffelsesprosessen, skriving av kontrakt, kvalifikasjonskrav  og tildelingskriterier

Mål:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvordan Noark 5 kan brukes for alle typer arkivdanning samt inneha bestillerkompetanse til å kunne vurdere den mest effektive Noark 5-løsningen for arkivdanning i egen virksomhet.

Målgrupper:
Arkivledere, systemadministratorer, arkivmedarbeidere, IT-ansvarlige og andre som er involvert i drift og bruk av elektronisk dokumenthåndtering.

Arbeidsmåter:
Forelesninger
Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Øivind Kruse, Arkivverket
Bjørn Kummeneje, Jernbaneverket/HR Prosjekt

Dagsrytme:
Dag 1:
10.00-11.30. Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Dag 2:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.

NB! Dette kurset er under endring, kursbeskrivelsen vil oppdateres!