Noark 5

5. - 6. april 2017 i Stavanger

Det er dessverre ikke flere plasser igjen på kurset. Sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg opp på ventelisten, og gir beskjed hvis det skulle bli ledige plasser (ventelisten er ikke bindende).

 

Emner som tas opp på kurset:

- Noarkstandarden - Litt historikk
- Noark 4 - Noark 5 - Hva er forskjellen
- Hva Noark kan brukes til og hva den ikke dekker
- Hvordan bruke Noark 5 - Indre kjerne - Ytre kjerne - Komplett
- Anskaffelse av et Noarksystem - Hva er det viktig å tenke på
- Informasjonsforvaltning basert på Noark 5
- Før innkjøp - Hvordan stille de rette spørsmålene
- Behovskartlegging og analyse
- Behovsdefinisjon og kravstilling
- Hvordan skrive kravspesifikasjon
- Litt om selve anskaffelsesprosessen, skriving av kontrakt, kvalifikasjonskrav 
  og tildelingskriterier

Mål:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvordan Noark 5 kan brukes for alle typer arkivdanning samt inneha bestillerkompetanse til å kunne vurdere den mest effektive Noark 5-løsningen for arkivdanning i egen virksomhet.

Målgrupper:
Arkivledere, systemadministratorer, arkivmedarbeidere, IT-ansvarlige og andre som er involvert i drift og bruk av elektronisk dokumenthåndtering.

Arbeidsmåter:
Forelesninger
Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Øivind Kruse, Riksarkivet
Bjørn Kummeneje, Jernbaneverket/HR Prosjekt

Dagsrytme:
Onsdag 5. april:
10.00-11.30. Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 6. april:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Vi har reservert et begrenset antall enkeltrom på Comfort Hotel Stavanger til kr 1.029,- pr natt.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet