Noark 5

5. - 6. april 2017 i Stavanger

Emner som tas opp på kurset:

- Noarkstandarden - Litt historikk
- Noark 4 - Noark 5 - Hva er forskjellen
- Hva Noark kan brukes til og hva den ikke dekker
- Hvordan bruke Noark 5 - Indre kjerne - Ytre kjerne - Komplett
- Anskaffelse av et Noarksystem - Hva er det viktig å tenke på
- Informasjonsforvaltning basert på Noark 5
- Før innkjøp - Hvordan stille de rette spørsmålene
- Behovskartlegging og analyse
- Behovsdefinisjon og kravstilling
- Hvordan skrive kravspesifikasjon
- Litt om selve anskaffelsesprosessen, skriving av kontrakt, kvalifikasjonskrav 
  og tildelingskriterier

Mål:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvordan Noark 5 kan brukes for alle typer arkivdanning samt inneha bestillerkompetanse til å kunne vurdere den mest effektive Noark 5-løsningen for arkivdanning i egen virksomhet.

Målgrupper:
Arkivledere, systemadministratorer, arkivmedarbeidere, IT-ansvarlige og andre som er involvert i drift og bruk av elektronisk dokumenthåndtering.

Arbeidsmåter:
Forelesninger
Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Øivind Kruse, Riksarkivet
Bjørn Kummeneje, Jernbaneverket/HR Prosjekt

Dagsrytme:
Onsdag 5. april:
10.00-11.30. Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 6. april:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Vi har reservert et begrenset antall enkeltrom på Comfort Hotel Stavanger til kr 1.029,- pr natt.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet