Noark 5

24. - 25. oktober i Oslo

Emner som tas opp på kurset:

 • Noarkstandarden - Litt historikk
 • Noark 4 - Noark 5 - Hva er forskjellen
 • Hva Noark kan brukes til og hva den ikke dekker
 • Hvordan bruke Noark 5 - Indre kjerne - Ytre kjerne - Komplett
 • Anskaffelse av et Noarksystem - Hva er det viktig å tenke på
 • Informasjonsforvaltning basert på Noark 5
 • Før innkjøp - Hvordan stille de rette spørsmålene
 • Behovskartlegging og analyse
 • Behovsdefinisjon og kravstilling
 • Hvordan skrive kravspesifikasjon
 • Litt om selve anskaffelsesprosessen, skriving av kontrakt, kvalifikasjonskrav  og tildelingskriterier

Mål:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvordan Noark 5 kan brukes for alle typer arkivdanning samt inneha bestillerkompetanse til å kunne vurdere den mest effektive Noark 5-løsningen for arkivdanning i egen virksomhet.

Målgrupper:
Arkivledere, systemadministratorer, arkivmedarbeidere, IT-ansvarlige og andre som er involvert i drift og bruk av elektronisk dokumenthåndtering.

Arbeidsmåter:
Forelesninger
Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Øivind Kruse, Arkivverket
Bjørn Kummeneje, Jernbaneverket/HR Prosjekt

Dagsrytme:
Onsdag 24. oktober:
10.00-11.30. Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Torsdag 25. oktober:
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.