Offentleglova i hverdagen

- hvordan fylle kravene i din organisasjon

23. mars 2017 i Kristiansand

Et kurs om å følge offentlighetsprinsippet
Norsk Arkivråd tilbyr et kurs for arkivansatte og andre som arbeider med innsynssaker. Dette er ikke et kurs som gjennomgår alle unntaksparagrafene i detalj, men det legges vekt på å forstå offentlighetsprinsippet slik det er nedfelt i loven og de ordninger som loven legger opp til for å saksbehandle innsynsforespørsler og klager.
Kurset tar også opp de arkivmessige sidene ved behandling av innsynssaker.

Emner som tas opp:
 Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
 Kort om andre innsynslover
 Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
 Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak,
    dokumentunntak
 Produksjon og publisering av offentlig journal
 Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
 Avgjørelsesmyndighet
 Begrunnelse for unntaksavgjørelser
 Klagebehandling
 Nettpublisering av journal og dokumenter
 Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling
 Statistikk og interne reglement

Arbeidsmåter
 Forelesning – undervisning av hele gruppen

Målgruppe:
Arkivmedarbeidere og andre som arbeider med rutiner for, og med behandling av innsynsforespørsler.
Forkunnskaper:
Ha noe kjennskap til offentlighetsprinsippet og ha lest loven før kurset.

Mål
– etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne
 Ha kjennskap til innholdet i den nye offentlighetsloven med forskrift
 Kunnskap til å jobbe med rutiner for praktisering av loven i egen virksomhet

Kursinstruktører:
Geir Magnus Walderhaug, rådgiver Universitetet i Oslo
Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent, Sykehjemsetaten Oslo kommune.

Dagsrytme:
09.00 – 09.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
09.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning
16.00 – 16.15 Oppsummering

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Vi har reservert et begrenset antall rom på kurshotellet til kr 995,- for overnatting fra 22. - 23. mars 2017.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet