Offentleglova i hverdagen

- hvordan fylle kravene i din organisasjon

13. mai 2019 i Bodø

Et kurs om å følge offentlighetsprinsippet
Norsk Arkivråd tilbyr et kurs for arkivansatte og andre som arbeider med innsynssaker. Dette er ikke et kurs som gjennomgår alle unntaksparagrafene i detalj, men det legges vekt på å forstå offentlighetsprinsippet slik det er nedfelt i loven og de ordninger som loven legger opp til for å saksbehandle innsynsforespørsler og klager.
Kurset tar også opp de arkivmessige sidene ved behandling av innsynssaker.

Emner som tas opp:

 • Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
 • Kort om andre innsynslover
 • Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
 • Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak, dokumentunntak
 • Produksjon og publisering av offentlig journal
 • Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
 • Avgjørelsesmyndighet
 • Begrunnelse for unntaksavgjørelser
 • Klagebehandling
 • Nettpublisering av journal og dokumenter
 • Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling
 • Statistikk og interne reglement

Arbeidsmåter:
Forelesning – undervisning av hele gruppen

Målgruppe:
Arkivmedarbeidere og andre som arbeider med rutiner for, og med behandling av innsynsforespørsler.

Forkunnskaper:
Ha noe kjennskap til offentlighetsprinsippet og ha lest loven før kurset.

Mål:
Etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne
- ha kjennskap til innholdet i den nye offentlighetsloven med forskrift
- ha kunnskap til å jobbe med rutiner for praktisering av loven i egen virksomhet

Kursinstruktører:
Geir Magnus Walderhaug, rådgiver Universitetet i Oslo

Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent, Sykehjemsetaten Oslo kommune.

Dagsrytme:
09.00 – 09.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
09.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning
16.00 – 16.05 Oppsummering

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.