Offentlighet og innsyn

30. januar 2018 i Oslo

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avga 5. desember en midlertidig innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018. 30. januar arrangerer Norsk Arkivråd et dagsseminar om offentlighet og innsyn.

Dag Henning Larsen, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen kommer til å presenterer Riksrevisjonens rapport.

Videre følger vi opp med analyse av rapporten, gjennom innlegg fra blant annet presse, departement og Arkivverket. Temaer er:

Brukervennlighet i sak/arkivsysteme, v/Are Halland
Are Halland jobber med rådgivning og coaching på alle nivåer om strategi, kommunikasjon, innhold, brukeranalyse og brukertesting. Han har bakgrunn fra medievitenskap hovedfag ved Universitetet i Oslo og informasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda, og har jobbet i Netlife Research siden 2006. Før dette jobbet han som nettjournalist i Norges første internett-portal Origo fra 1995-97 og fra 1998-2006 som informasjonsarkitekt i Neo Interaktiv, Icon Medialab og WM-data UX.

Arkivverket, v/Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Forvaltning i Arkivverket
Arkivverket skal belyse hvordan virksomheter skal forholde seg til lovverkets definisjon av dokumenter som skal journalføres når man nå skal innføre E-innsyn og fulltekstpublisering på nett. Setningen "I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument ... dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon" gir veldig lite konkret rettledning. Epost, workspace, sms osv. er kommet for å bli, og det er ren utopi og tro at vi vil få alle ansatte i offentlig forvaltning til å vurdere om eposten eller smsen de skal sende er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Informasjonsutvekslingen i dag kan ikke sammenliknes med hvordan den var når regelverket ble skrevet, hverken i mengde eller forventninger til hvor raskt utvekslingen skal gå.

Justis- og beredskapsdepartementetst tiltak etter rapporten, v/Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet
«Staten somler, slurver og er for dårlige på åpenhet og innsyn» - Medier24
«Lei av at Justisdepartementet ikke følger loven» - NRK
«Byråkrater som serielovbrytere» - Aftenposten

Overskrifter som disse var det mange av i slutten av mai da Riksrevisjonen la frem sin undersøkelse om åpenhet og innsyn i forvaltningen. Arkivtjenesten i Justis- og beredskapsdepartementet har fått ansvaret for sette i gang tiltak for å følge opp kritikken som fremkom i Riksrevisjonens undersøkelse. Det er litt av et oppdrag, men vi er godt i gang! Avdelingsdirektør Vilde Ronge skal snakke om Arkivering og innsyn: tiltak for mer åpenhet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Pressen om innsyn, v/Kristine Foss, rådgiver i Presseforbundet
Som jurist har Kristine Foss siden 2006 jobber med Pressens offentlighetsutvalg som er et utvalg journalister og redaktører som jobber spesielt med offentlighet og innsyn. Hun får daglig henvendelser fra journalister med spørsmål om tilgang til informasjon. Hun har også samarbeidet mye med Difi om OEP og nye eInnsyn. Tidligere har hun jobbet som saksbehandler i Kunnskapsdepartementet.

Anonyme innsynskrav - en tidstyv i forvaltningen eller en demokratisk rett? v/Graveteamet
Etter offentlighetsloven kan hvem som helst søke innsyn i dokumenter uten å oppgi verken navn eller formål. Hvorfor er det da så vanskelig å få tak i dokumentene? De som mottar innsynskravene får ofte en stor jobb og synes ikke alltid det er like moro midt i en ellers travel hverdag. Hva kunne vært gjort for å lette jobben? Graveteamet har erfaringer som er verdt å ta med seg - både for lovgiverne og de som utvikler systemer og rutiner.

 

Seminarprogram:

Innsjekk fra 08.15

   9:00 - 9:10    Velkommen v/Jorunn Bødtker, Norsk Arkivråd

   9:10 - 9:55    Riksrevisjonens rapport v/Dag Henning Larsen, avdelingsdirektør i
                        Riksrevisjonen

   9:55 - 10:25  Brukervennlighet v/Are Halland, Netlife

10:25 - 10:45   Pause

10:45 - 11:25   Arkivverket v/Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Forvaltning i
                        Arkivverket

11:25 - 12:30   Lunsjbuffet

12:30 - 13:05   Arkivering og innsyn: tiltak for mer åpenhet i Justis- og
                          beredskapsdepartementet
v/Vilde Ronge, avdelingsdirektør
                        i Justis- og beredskapsdepartementet

13:05 – 13:15  Benstrekk

13:15 - 14:00   Pressen om Innsyn v/Kristine Foss, jurist i Presseforbundet

14:00 - 14:15   Ressurser til bruk i internopplæring i innsyn v/Anja Jergel Vestvold,
                        seksjonsleder Dokumentsenteret, Asker kommune

14:20 - 14:40   Pause

14:40 - 15:15   Arbeidet med eInnsyn i Oslo kommune, erfaringene, og
                          demonstrasjon av beta-løsningen
v/Erik Aarsand, produkteier
                         eInnsyn kommune, Byrådslederens kontor (BLK) Oslo kommune
                         & Jon Sundby, systemeier for bl.a. Oslo kommunes nettløsning,
                         prosjekteier for bl.a. Løftet, Spesialrådgiver IKT i Oslo kommune,
                         Byrådsavdelingene

15:15 – 16:00  Graveteamet – om innsyn i offentlige dokumenter v/Anonym &
                         Anonym

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.