Offentlighet og innsyn

30. januar 2018 i Oslo

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avga 5. desember en midlertidig innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018.

30. januar 2018 arrangerer Norsk Arkivråd et dagsseminar om offentlighet og innsyn, der avdelingsdirektør Dag Henning Larsen i Riksrevisjonen presenterer rapporten.

Vi følger opp med analyse av rapporten, og innlegg fra blant annet presse, departement og Arkivverket. Temaer er: opplæring, veiledning, innsynsbegjæringer og brukervennlighet av sak/arkivsystemer.

Seminarprogrammet vil oppdateres fortløpende.

 

Foreløpig dagsrytme:

  9:00     Velkommen

11:30      Lunsj

16:00      Slutt

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.