Påmelding, Innføringskurs i offentlig arkivdrift, 4. - 7. september 2017 i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds Innføringskurs i offentlig arkivdrift 4. - 7. september 2017 i Oslo.
Avbestillingsregler

Kursavgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 9.900,-
for ikke-medlemmer kr. 10.900,-

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.