Påmelding, kurs Digital agenda for arkiv, 29. - 30. august 2017 i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds kurs Digital agenda for arkiv 29. - 30. august 2017 i Oslo.
Avbestillingsregler

Kursavgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 5100,-
for ikke-medlemmer kr. 6100,-

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.