Påmelding, kurs Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer, 26. - 27. september 2017 i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds kurs Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer 26. - 27. september 2017 i Oslo.
Avbestillingsregler

Kursavgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 5100,-
for ikke-medlemmer kr. 6100,-

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.