Påmelding, kurs om BK-bestemmelser for kommunal sektor, 22.-23.11. i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds kurs om BK-bestemmelser for kommunal sektor, 22.-23.11. i Oslo.
Avbestillingsregler

Kursavgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 5600,-
for ikke-medlemmer kr. 6600,-

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.