Påmelding, kurs Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv, 21.-22.05.2019 i Trondheim

Bindende påmelding til kurs "Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv",
21.-22.05.2019 i Trondheim

Avbestillingsregler

Kursavgift:
5 300,- kr for Norsk Arkivråds medlemmer
6 300,- kr for ikke-medlemmer

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Navn og fakturaadresse til fakturamottaker, inkludert postnummer og sted.
Ved EHF-faktura må dette feltet fylles ut med ressurs- ansatt- eller avdelingsnummer.