Påmelding til fagmøte i Norsk Arkivråd Region Midt-Norge, 21.11.2018

Bindende påmelding til "Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning"

21. november i Trondheim

Møtet er gratis, inkludert enkel servering. Bruk et skjema per deltaker. Påmeldingsfrist 15.11.