Påmelding til medlemsmøte i Norsk Arkivråd Region Sør, 10.09.18

Bindende påmelding til medlemsmøte i Kristiansand, 10.09.2018

Deltakeravgift inkl. lunsj:

Medlemmer          kr. 250,-
Ikke medlemmer   kr. 350,-
                    

Du kan melde på flere personer fra samme arbeidssted på samme skjema.