Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv

7. og 8. mars 2017 i Bergen

Kurset gir en oversikt over regelverk og veiledninger for arbeidet med periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv, både tradisjonelle Noark-systemer og fagsystemer.

Ulike periodiseringsprinsipper vil også bli behandlet.

Kurset er ikke bare for systemadministratorer, men også de som arbeider med drift av et daglig elektronisk arkiv.

  • Planlegging av periodisering. Forberedelser og opprydding (tiltak hvis en ser at ”grunnarbeidet” er for dårlig)
  • Konvertering og formater
  • Gjennomføringsfasen
  • Avlevering og deponering

I tillegg vil kurset ta for seg utfordringer rundt bruken av det elektroniske arkivet etter periodisering - hvordan håndteres tilgang for nye brukere, etterregistreringer/etterskanning, organinterne dokumenter, ikke-konverterbare formater, henvisninger osv.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

Anne-Lise Kirkerud
- Seniorrådgiver, Utenriksdepartementet

Beate Kittelsen
 
- Seniorrådgiver, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Emilie Korsvold
- som arbeider med utredninger og rådgivning innen informasjons- og arkivfaget i
  Norges Bank

Dagsrytme:
Tirsdag 7. mars:
10:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 16:00  Undervisning

Onsdag 8. mars:
09:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 16:00  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet