Prisen "Årets arkiv"

Norsk Arkivråd har opprettet en egen pris for å hedre arkiver i arkivdannende institusjoner. Vi håper at dette vil stimulere til utvikling, og dessuten være til inspirasjon for alle som jobber innen arkivdanning.

For å finne aktuelle kandidater til prisen er vi avhengig av deg! Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, og du må legge ved nødvendige opplysninger om arkivet, samt en begrunnelse for hvorfor nettopp dette arkivet skal tildeles prisen ”Årets arkiv”.

 

Statutter for prisen:
- Prisen «Årets arkiv» er opprettet av Norsk Arkivråds landsstyre. 
- Prisen tildeles et dagligarkiv, arkiv eller samarbeid innen arkivdanning som har
  vært innovative i å møte brukernes behov. Arkivet må ha en sentral folle i de(n)
  virksomheten(e) det er en del av, og blir brukt til å støtte opp om virksomheten(e)s
  mål. Arkivet må være et godt styringsredskap for virksomheten og bidra aktivt til
  faglig utvikling i arkv- miljøet. Framtidsretting, god kunnskapsformidling og
  markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god dokumentfangst,
  god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. 
  Det er tilstrekkelig å oppfylle ett av disse kriteriene for å kunne bli nominert til
  prisen.

- Prisen er en kunstgjenstand.
- Juryen består av 3-5 personer, utpekt av Norsk Arkivråds landstyre. Juryens leder er
  NAs leder. Juryens behandling er konfidensiell og beslutningen kan ikke
  overprøves.
- Alle medlemmer i Norsk Arkivråd har forslagsrett.
- Prisen kunngjøres i Arkivråd og på Norsk Arkivråds nettsider.
- Norsk Arkivråd dekker om nødvendig reise og opphold for en representant for
  prisvinneren ved utdeling av prisen. Juryens arbeid legges opp til gitte
  budsjettrammer.
- Det sittende landsstyre avgjør til enhver tid om prisen fortsatt skal deles ut.

Jury for 2017:
Svein Harberg, leder for Stortingets familie- og kulturkomité
Anneli Sundqvist, førsteamanuensis ved HiOA,  Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Hanne Wien, journalist i Budstikka Media og medlem av Offentlighetsutvalget
Marianne Høiklev Tengs, leder for Norsk Arkivråd
Maria Rytterager, redaktør for tidsskriftet Arkivråd

Vinneren av prisen for 2017 kåres under middagen på Norsk Arkivråds Høstseminar 18.-19.10. Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, leder av familie- og kulturkomiteen deler ut prisen på vegne av juryen.
På seminaret dagen etter, 19.10., får årets vinner 20 minutter til å fortelle hvorfor nettopp de fikk prisen. Trolig får du tips og inspirasjon å ta med deg til din egen virksomhet!

Forslag på kandidater til "Årets arkiv 2018" sendes til Norsk Arkivråd innen 1. september, enten på e-post: postmottak@arkivrad.no eller via dette skjemaet

Kontaktinformasjon:
Norsk Arkivråd
Maridalsveien 3
0178 Oslo

Tlf: 22 20 28 90 (09.00-15.00)

E-post: postmottak@arkivrad.no

Organisasjonsnummer: 975581616

Tidligere vinnere av "Årets arkiv":

2016 Dokumentsenteret i Bærum kommune
2015 Høgskolen i Oslo og Akershus
2014 Statped
2013 Trondheim byarkiv
2012 Hafslund Dokumentservice
2011 Norsk Tipping