Rådgiver/ Senior Rådgiver til Dokumentasjonssenter

Innovasjon Norge er godt i gang med sin digitaliseringsreise som skal bidra til å gjøre det det enklere for bedriftene å få hjelp av oss. Bedriftene vi jobber med skal få bedre tilgang til våre tjenester gjennom digitale flater og alle kunder skal oppleve kortere saksbehandlingstid uten at kvaliteten går ned. Vår kompetanse og våre nettverk både lokalt i Norge og ute i verden skal gjøres mer tilgjengelig for de riktige bedriftene og vi må effektiviseres driften slik at vi kan benytte enda mer av vår kapasitet til verdiskapning for våre kunder og dermed økonomisk utvikling for Norge.

Dokumentasjonssenteret i Innovasjon Norge skal være sentralt og toneangivende i arbeidet med å sikre en mest mulig effektiv forvaltning av dokumentasjon i selskapet og samtidig sikre etterlevelse av gjeldende lover.  
Vi skal oppgradere eksisterende arkivsystem (ePhorte), eller anskaffe nytt, og trenger en kollega som kan være med på å koordinere arbeidet med disse forberedelsene og implementeringen. 

 
Vi ser etter deg som har erfaring og kunnskap med overgang til nytt system, skarpt periodeskille og ny klassifikasjon/arkivstruktur.  Vi trenger deg som raskt kan tilegne deg god overordnet forståelse og kjennskap til hele Innovasjon Norges tjenesteportefølje og selskapets ulike fagsystemer og arbeidsprosesser. Den vi er på jakt etter har en særlig god kompetanse og interesse for moderne og fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Stillingen vil også innebære deltagelse i daglige dokumentasjonsforvaltningsoppgaver. 
 
Roller og hovedoppgaver:
Delta i planleggingen av oppgradering/ overgang til nytt system med skarpt skille
Bidra i arbeidet med ny klassifikasjon/arkivnøkkel og kartlegging av arbeidsprosesser
Bidra i digitaliseringsarbeidet i Innovasjon Norge
Delta i dokumentasjonssenterets daglige oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:
Kunnskap om arkiv- og saksbehandlingssystem og integrasjoner med fagsystemer
Erfaring fra planlegging og implementering av arkivsystem 
Relevant utdannelse, fortrinnsvis bachelor/master innen informasjons-/dokumentasjonsforvaltning 
God kjennskap til lover og forskrifter på arkiv- og offentlighetsområdet 
God generell systemforståelse
God forståelse for arbeidsprosesser og informasjonsflyt

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsegenskaper 
Resultatorientert med god gjennomføringsevne
Selvstendig, strukturert, effektiv og ansvarsbevisst
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Serviceinnstilt og løsningsorientert 

Vi kan tilby:
Spennende utviklingsoppgaver hos en av landets mest attraktive arbeidsgivere
Godt arbeidsmiljø med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstidsordning

Stillingen er organisert som et engasjement knyttet opp mot selskapets digitaliseringsprosjekt. Engasjementets varighet er to år.
 
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med Anne Hylland, mobil +47 913 64 314 eller Bente Malmgren, mobil +47 992 68 494

Søknadsfrist:
13.08.2018

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Oslo

Kontaktpersoner:
Anne Hylland
tlf: +47 22002646
mob: +47 91364314

Bente Malmgren
mob: +47 99268494

Hjemmeside:
http://www.innovasjonnorge.no