Rådgiver vikariat - fagansvar dokumentasjon i Vestfold fylkeskommune

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer?
Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

Stillingsopplysninger
Brenner du for digitalisering og dokumentasjon?

I HR-seksjonen i Vestfold fylkeskommune, er det ledig 100 % vikariat som rådgiver med fagansvar for dokumentasjon
fom 01.11.2017 tom 31.12.2019.   

Vi søker etter deg som har erfaring med prosjektledelse og bruk av elektronisk arkiv i en større organisasjon. Du har evne til å forstå samspillet mellom informasjonsforvaltning og teknologi samt motivasjon til å se muligheter og anvende ny teknologi.

Opplysninger om virksomheten
HR-seksjonen er en del av fylkesadministrasjonens stabsavdeling, og jobber operativt og strategisk for å understøtte Vestfold fylkeskommunes visjon og verdier. Seksjonen har 15 medarbeidere, og er pt lokalisert på fylkeshuset i Tønsberg. Stillingen rapporterer til HR-sjef, men vil jobbe på tvers av fylkeskommunens mange virksomheter.

Offentlig sektor står overfor krav og forventninger om raskere og hyppigere endringer, økt brukertilpasning og kostnadseffektive tjenester. Dette stiller endrede krav til både medarbeidere og ledere, og HR-seksjonen er en viktig drivkraft og strategisk støttespiller i utviklingen av organisasjonen.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Stillingen er faglig ansvarlig for dokumentasjonsforvaltningen i hele Vestfold fylkeskommune.  

Du vil ha en strategisk viktig rolle i å utvikle en effektiv og fremtidsrettet dokumentasjonsforvaltning, og sørge for at
dokumentasjonsperspektivet ivaretas i fylkeskommunens digitaliseringsarbeid.  

Du vil også være systemansvarlig for saksarkivløsningen 360 samt Altinn - det innebærer å:  
* Lede de interne forvaltningsorganisasjonene for Altinn og saksarkivløsningen
* Utvikle og vedlikeholde aktuelle interne rutiner og retningslinjer
* Ivareta løpende oppfølging og kontakt med leverandører
* Koordinere opplæring innen området

Kvalifikasjoner
Utdannelse
* Minimum 4 års høyere utdanning med arkivfag i fagkretsen
* Relevant og solid erfaring kan kompensere for manglende arkivfaglig
   kompetansekrav  
* Det er ønskelig med utdanning innen prosjektledelse  

Erfaring med:  
* Bruk av elektronisk arkiv
* Oppgradering av databaser
* Utvikling og implementering av digitaliseringstiltak
* Prosjektarbeid og – ledelse

I tillegg er det er ønskelig med erfaring fra utvikling og vedlikehold av integrasjoner, arbeidsprosessanalyser og daglig
arkiv. Erfaring fra offentlig sektor er ønskelig.

Vi søker deg som
* Har gode samarbeidsevner
* Har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
* Er utviklingsorientert
* Er analytisk og strukturert  
* Er selvstendig og tar initiativ

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
* Lønn etter avtale
* Utviklende arbeidsmiljø preget av spennende oppgaver
* Gode pensjons- og forsikringsordninger

Prøvetid
6 måneder

Annet
Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen,
og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25,
5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.

Slik søker du
Gå via Vestfold fylkeskommunes nettsider – ledige stillinger: https://www.vfk.no/Om-fylkeskommunen/Jobb-i-fylkeskommunen/

Søknadsfrist    28.09.2017    Vårref    201707568

Kontaktperson
Anne Pedersen, HR-sjef, tlf: 94984270, annep@vfk.no