Rådgiver/førstekonsulent– arkiv og dokumentforvaltning

Statens sivilrettsforvaltnings samfunnsoppdrag er å forvalte statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten som sikrer individets rettigheter, rettslikhet og bidrar til god rettspleie. Statens sivilrettsforvaltning er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har en bred og variert oppgaveportefølje.

Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for mer informasjon.

 

Statens sivilrettsforvaltning har vært igjennom store endringer de siste årene. Som en følge av dette er det satt i gang flere utviklingsprosjekter der seksjon for digitalisering, IKT og dokumentasjon er bidragsyter. Formålet er å digitalisere, forbedre og effektivisere SRF sine interne arbeidsprosessene. Dokumentsenteret er en viktig bidragsyter i det pågående arbeidet. I forbindelse med at en av våre medarbeidere går ut i permisjon har vi ledig et vikariat i team for arkiv- og dokumentforvaltning. Vikariatet har en varighet på inntil ett år, med snarlig oppstart. Arbeidssted for stillingen er Oslo.

Vi ønsker deg som er arkivfaglig engasjert og har et framtidsrettet blikk. Du har god organisasjonsforståelse, kan sette deg raskt inn i arbeidsprosesser og er interessert i Statens sivilrettsforvaltning sitt samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • utføre daglige driftsoppgaver
 • kvalitetssikring av offentlig journal
 • bidra til å videreutvikle dokumentasjons- og arkivrutiner
 • arkivfaglig rådgivning og brukerstøtte
 • opplæring av våre saksbehandlere innen dokument- og informasjonsforvaltning
 • ivareta andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis med arkiv og/eller informasjonsforvaltning i fagkretsen.  Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god innsikt i lover, regelverk og standarder knyttet til dokumentforvaltning
 • erfaring med arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor
 • god system- og organisasjonsforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Oppgaveløsningen i Statens sivilrettsforvaltning krever høy faglig standard og forutsetter godt tverrfaglig samarbeid. Følgende personlige egenskaper vil bli tillagt vekt:

 • gode samarbeidsevner, initiativrik og selvgående
 • faglig engasjert med god formidlingsevne
 • stor arbeidskapasitet og evne til å holde i flere oppgaver samtidig
 • evne til helhetstenkning
 • analytisk og strukturert
 • pragmatisk og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling
 • gode muligheter for faglig vekst og utvikling
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ innenfor disse rammene, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner, stillingskode 1408 førstekonsulent, årslønn kr 416 600 - 459 100, eller 1434 rådgiver, årslønn kr 432 700 - 579 300.

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke på stillingen. Statens sivilrettsforvaltning er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved tilsetting gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Synnøve Aasen, telefon 22 99 13 51.

Søknadsprosess
Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.  Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

 

Søknadsfrist: 13. august 2018