Records management audit

- verdiskaping gjennom revisjon av prosesser, systemer, arkiver og praksis knyttet til «dokumentasjon» (records)

13. - 14. mars 2018 i Oslo

På dette to dagers-kurset går vi i dybden med verdiskapende revisjon av dokumentasjon/informasjonsforvaltning, dokumenthåndtering, dokumentkontroll og arkiver.

Audit (revisjon) er et fantastisk verktøy for å identifisere muligheter, verdier, avvik og feil. Kurset fokuserer på den verdiskapende dokumentasjonsrevisjon og på å finne mulighetene og de skjulte verdier. Tidligere var revisjon en kontrollprosess, men i dag arbeides det nesten utelukkende med verdiskapende revisjoner. På kurset vil vi arbeide med det faglige i å utføre dokumentasjonsrevisjoner, men også med revisorrollen. Kurset vil veksle mellom teori, oppgaver/cases og workshops.

Mål:
Målet med kurset er å gi deltakerne en verktøykasse for hvordan man gjennomfører dokumentasjonsrevisjoner så de senere kan foreta mindre dokumentasjonsrevisjoner i egne virksomheter, hos en leverandør eller medvirke som spesialist i virksomhetens øvrige revisjoner.

Målgruppe:
Arkivarer, records-/document managers, document controllers og andre som jobber med  dokumentasjon i offentlige og private virksomheter.
 

Kursinstruktør:
Norsk Arkivråd arrangerer kurset i samarbeid med Scandinavian Information Audit.
Kurset holdes på dansk av Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit.

 

Dagsrytme:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.15 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

 

Program:

DAG 1:
Sesjon 1: Auditering (revisjon) som verktøy i offentlige og private virksomheter

 • Tradisjonelle revisjoner
 • Verdiskapende revisjoner
 • Intuitive revisjoner

Sesjon 2: Roller og de menneskelige aspekter ved revisjoner

Sesjon 3: Planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjoner

 • Roller og ansvar
 • Revisjonsplanlegging
 • Revisjonsgrunnlag
 • Revisjonen
 • Rapportering

Sesjon 4: Kommunikasjon, oppfølging og positiv bruk av revisjonsresultater

Sesjon 5: Workshop

Avslutning og oppfølging av første dag

DAG 2:
Sesjon 6: Forskjellige typer records management audits (dokumentasjonsrevisjoner)

 • Interne revisjoner
 • Leverandørrevisjoner
 • Systemrevisjoner
 • Prosessrevisjoner
 • Due dilligence

Sesjon 7: Revisjon - formelt grunnlag

 • ISO 30300-seriens standarder som revisjonsgrunnlag​

o    ​​ISO 30301 - Management systems for records – Requirements
o    ISO 15489 - Information and documentation – Records management
o    ISO 23081 - Information and documentation – Metadata for records
o    ​​ISO 16175-2 - Information and documentation - Principles and functional requirements for records in electronic office environments

 • ​Revisjon av arkiver og fysiske rammer med PD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials
 • Lovgivning som revisjonsgrunnlag
 • Interne krav, retningslinjer og rutiner som revisjonsgrunnlag

Oppfølging og avsluttning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.