Records management audit 2 (oppfølgingskurs)

3. mai i Oslo

Audit (revisjon) er et verktøy for å identifisere muligheter, verdier, avvik og feil. På kurset skal vi arbeide med en gjennomgående case, hvor mange aspekter av records management audit skal håndteres. Casen bygges opp etter de 7 trin i auditering, med fokus på den verdiskapende dokumentasjonsrevisjon og på å finne mulighetene og de skjulte verdier. Det fokuseres blant annet på interne audits, leverandør audits, system audits, arkiv audits, auditor rollen, håndtering av avvik og auditering som continuum.

 

Målgruppe:
Arkivarer, records-/document managers, document controllers og andre som jobber med dokumentasjon i offentlige og private virksomheter. Kurset er for deg som tidligere har deltatt på Norsk Arkivråds kurs «Records management audit» eller har kjennskap til auditering på annet vis.

Arbeidsmåter:
På kurset vil vi arbeide med det faglige i å utføre dokumentasjonsrevisjoner, men også med revisorrollen. Kurset veksler mellom teori og workshop og er bygget opp rundt en case, der deltakerne får mulighet til å prøve forskjellige typer av audits.

Mål:
Målet med kurset er å gi deltakerne sikkerhet i å bruke verktøykassen for hvordan man gjennomfører dokumentasjonsrevisjoner. Slik at de senere kan foreta mindre dokumentasjonsrevisjoner i egne virksomheter, hos en leverandør eller medvirke som spesialist i virksomhetens øvrige revisjoner.

Kursinstruktør:
Norsk Arkivråd arrangerer kurset i samarbeid med Scandinavian Information Audit.
Kurset holdes på dansk av Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit.

 

Dagsrytme:

09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.15 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

 

Program:

Session 1: Auditering i historisk perspektiv

  • Audit step-by-step

Session 2: Presentasjon av case
Session 3:

  • Step 1: Planlegging av audit
  • Step 2: Auditering
  • Step 3: Analyse av data
  • Step 4: Evaluering
  • Step 5: Kommunikasjon
  • Step 6: Oppfølgning

Session 4:

  • Step 7: Audit som continuum
  • Next-step

Session 5: Gjennomgang av case og audit
Session 6: Oppfølgning og avslutning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.