Samferdselsdepartementet søker Arkivmedarbeider

Administrativ seksjon er en av tre seksjoner i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Seksjonen samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har også ansvaret for departementets arkiv og kontortjenester. Arkivet/ dokumentasjonssenteret består av seks medarbeidere inkludert arkivleder og har en viktig funksjon i departementets daglige saksbehandling og saksflyt.

Arbeidsoppgaver
Til en fast stilling som arkivmedarbeider søker vi en person som skal jobbe med
•    administratoroppgaver i arkiv- og saksbehandlingssystemet
•    daglige arkivoppgaver som journalføring, registrering og kvalitetskontroll
•    brukerstøtte og rådgiving til saksbehandlere og ledere

På sikt kan også andre oppgaver bli aktuelle, særlig i forbindelse med innføring av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har relevant høyere utdanning, erfaring fra offentlig arkiv, gjerne fra departement, og godt kjennskap til statlig arkivregelverk. Du må videre ha erfaring med saksbehandlingsverktøyene Websak Fokus og/eller Public 360. Erfaring fra arbeid som administrator eller med innføring av nye tekniske løsninger for saksbehandling/arkiv vil bli tillagt vekt. Det er en fordel med noe kjennskap til SharePoint som arbeidsverktøy. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Du må ellers være nøyaktig, selvstendig og serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og evne til å ta initiativ ved behov. Du må videre ha gode IKT-ferdigheter, kjennskap til relevante verktøy og god teknisk forståelse. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Det er til tider hektisk, så du må trives med et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr
•    Arbeid med dagsaktuelle saker
•    Utfordrende og interessante oppgaver
•    Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
•    Mulighet for trening i arbeidstiden
•    Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet mellom kr. 530 000 - 610 000.

Generell informasjon
Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen på tlf. 22 24 81 19.
For fullstendig utlysning, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468705/

Søknadsfrist: 2. september 2019

Departementene deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Om departementet
Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transportsektoren. Departementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.